Energiebespaarcoalitie versnelt verduurzaming Nederland

De stijgende gasprijzen waren in april 2022 aanleiding voor de ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten om een Energiebespaarcoalitie te starten. Inmiddels hebben 60 overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen zich aangesloten. Doel is om via subsidies – in totaal € 10 miljoen – sneller te komen tot  energiezuiniger gebouwen (1) die werken met aardgasvrije en efficiënte apparaten (2) en vaker ook energie opwekken (3). Daarnaast moeten bestaande installaties optimaler gaan werken (4) wordt energiezuinig gedrag bij gebruikers gestimuleerd (5).

Klimaatverbond: Shirtjesdag

Achttien projecten hebben inmiddels subsidie ontvangen. Twee daarvan zijn Shirtjesdag en de Energiecheck, van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen met 175 leden.
"Shirtjesdag is gericht op mensen die in kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere utiliteitsgebouwen werken," vertelt Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving. Via een publiekscampagne medio 2023, onder andere op de sociale media en via influencers, worden gebruikers opgeroepen verspilling van de centrale verwarming en airco in hun gebouwen aan te kaarten. "In utiliteitsgebouwen is het ’s winters vaak te warm en ’s zomers te koud," legt Engels uit. "Dat komt omdat de installaties niet goed staan afgesteld. Soms staan ze zelfs tegelijkertijd aan! Er is te weinig aandacht voor hoeveel nodeloze energie dit kost."

Eenduidige boodschap

Wanneer gebruikers deze verspilling aankaarten, stimuleert dit bedrijven hun energieverbruik en daarmee hun kosten omlaag te brengen. Plan is om tijdens de campagne, waarbij Klimaatverbond Nederland samenwerkt met andere klimaat- en milieuorganisaties, ook speciale t-shirts uit te reiken aan groepen werknemers die energieverspilling aan de orde stellen.
"In de communicatie over de projecten legen we steeds een link met de overheidscampagne zetookdeknopom.nl. Het is belangrijk dat alle partijen op het gebied van energiebesparing en -transitie een eenduidige boodschap hebben," benadrukt Engels.

Warmetruiendag

Wat Shirtjesdag concreet gaat opleveren, verschilt per gebouw, het weer en de mogelijkheden van de installaties. Engels: "De Universiteit van Tilburg heeft naar aanleiding van een succesvolle warmetruiendag het jaar daarop de thermostaat bijgesteld en zo is wel een ton bespaard." De Energiebesparingscoalitie heeft inmiddels toegezegd de volgende Warmetruiendag-campagne te steunen, die in 2023 voor de zeventiende keer wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland.

Bewustwording bij eigenaren en huurders

Voor de Energiecheck werkt Klimaatverbond Nederland samen met installatiebedrijven (verenigd in Techniek Nederland), werkgeversorganisatie VNO-NCW en gemeenten. Gebruikers (eigenaren en huurders) van utiliteitsgebouwen worden benaderd met de Energiecheck. "Via de checklist wordt inzichtelijk hoe gebruikers eenvoudig kunnen besparen door bewuster om te gaan met hun verwarmings- en koelinstallaties. Het accent ligt hier dus ook op bewustwording," vertelt Engels.

Verspreiden verduurzaam-kennis

Energiebespaarders, een tweede subsidieontvanger van de Energiebespaarcoalitie, is een online platform dat woningeigenaren die willen verduurzamen ontzorgt. Hun adviseurs (momenteel 32) geven een advies waarin isolatie-, glas-, verwarmings- en koelinstallatie-maatregelen zijn gecombineerd en koppelen de woningeigenaren aan installatiebedrijven. Energiebespaarders levert vervolgens een offerte om de verduurzaming uit te voeren. Technisch inzicht, prijzen vergelijken en installateurs benaderen laten woningeigenaren zo over aan Energiebespaarders. Energiebespaarders ontvangt subsidie voor twee plannen: een Energiebespaarders Academy en een Energiecoach-app. Beide hebben het sneller verspreiden van verduurzaam-kennis als doel.

Energiebespaarders Academy

"Er is een groot tekort aan energieadviseurs die kennis hebben van alle aspecten van verduurzamen," stelt Dennis Luikel, hoofd van de adviseurs uit. "Met de Energiebespaarders Academy willen we, met behulp van de subsidie, 20 adviseurs extra opleiden en tevens het door ons ontwikkelde cursusmateriaal verbeteren. Omdat het aantal technische verduurzaamoplossingen steeds groeit, moet cursusmateriaal namelijk voortdurend geactualiseerd worden." De kennis uit de cursus wordt daarna online gezet, waarna het gratis toegankelijk is. De werving en training van adviseurs start in het tweede kwartaal van 2023.

Energiecoach-app

Energiebepaarders ontvangt daarnaast subsidie voor het ontwikkelen van een Energiecoach-app. Energiecoaches, die veel burgers al kennen via hun gemeente, hebben meestal alleen basiskennis over verduurzamen. Met deze app kunnen coaches met een minimale training een versimpelde versie van de verduurzaammogelijkheden van een woning in kaart brengen en woningeigenaren een beter advies geven. "Via de app maken we energiebesparingsadvies voor een grotere groep burgers beschikbaar en kunnen buurtbewoners elkaar helpen met energie besparen." licht Frans Dijckmeester, mede-ontwikkelaar van de plannen toe. "Medio 2023 willen we de eerste versie van de app live hebben. De subsidies dragen bij aan het sneller bereiken van een duurzaam woningenbestand in Nederland."

Energiebespaarcoalitie - projecten en activiteiten 2022