Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 2 - 24-04-2023

Lees in deze editie van maandag 24 april 2023 meer over de volgende onderwerpen:

€35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

Op 19 april 2023 kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Voor de inzet van energiefixers is €35 miljoen gereserveerd.

€35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: Stimulans voor 10.000 woningen

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen op z’n minst bijna 10.000 woningen en 200 flexwoningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de gehonoreerde aanvragen eind maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: Stimulans voor 10.000 woningen

Meer duidelijkheid over Financiële Herplaatsingsgarantie

Op 6 december 2022 zijn de contouren van de Financiële Herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op 29 maart 2023 deede het Rijk een eerste verdere uitwerking van de voorwaarden van de garantie. Hiermee biedt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woningcorporaties en gemeenten handvatten in de aanloop naar de definitieve openstelling van de garantie.

Meer duidelijkheid over Financiële Herplaatsingsgarantie

Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

Met de 'Maatlat voor een klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving’ geeft het kabinet overheden en de bouwsector duidelijkheid over hoe ze moeten bouwen in het veranderende klimaat. Op 24 maart stuurden minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatlat naar de Tweede Kamer. 

Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Taskforce Versnelling Tijdelijk Huisvesting nu te vinden op Volkshuisvesting Nederland

Vanaf maandag 20 maart is de website van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting verhuisd naar Volkshuisvesting Nederland. Via de pagina Versnellen Tijdelijke Huisvesting is alle informatie te vinden over de Taskforce, de ondersteuningsmogelijkheden, het aanmelden van projecten, versnellingsmogelijkheden en de Toolbox.

Taskforce Versnelling Tijdelijk Huisvesting nu te vinden op Volkshuisvesting Nederland

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.