Vanaf september weer subsidie beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het belang van verduurzaming is groot en daarom gaat de tweede ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) vanaf september 2023 weer open. Begin oktober 2022 vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren massaal subsidie aan om hun vastgoed te verduurzamen. 

De tweede ronde van de regeling zou in januari 2024 open gaan. Om eigenaren te ondersteunen in hun verduurzaming gaat de regeling eerder open. Daarom is het vanaf september 2023 weer mogelijk om de subsidieregeling DUMAVA aan te vragen. Tegelijkertijd werkt het kabinet aan het vervolg van de regeling. Dit voorjaar wordt besloten over het bedrag in het Klimaatfonds dat daarvoor is gereserveerd. Bij positieve besluitvorming is het streven om het vervolg van de subsidieregeling(en) vanaf 2024 jaarlijks opnieuw open te stellen. 

Eerste ronde door grote interesse na één dag gesloten

Tijdens de openstelling van de eerste ronde was al op dag één grote vraag naar de subsidieregeling DUMAVA. In totaal is het beschikbare bedrag twee keer aangevraagd. De regeling moest dan ook na één dag sluiten. De grote interesse in DUMAVA laat zien dat vastgoedeigenaren hun maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen. 

Start internetconsultatie

Vanaf 11 april tot en met 9 mei 2023 vindt de internetconsultatie van de tweede ronde van DUMAVA plaats. Hierin kan iedereen reageren op de concepteisen van deze ronde. Zo is er bijvoorbeeld het voorstel om 30% van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor aanvragen lager dan € 500.000 en 70% voor aanvragen boven dit bedrag. Een ander voorstel is om de SBI-codes van scouting, muziekverenigingen en stichtingen op te nemen, zodat ook zij in aanmerking komen voor DUMAVA. In de tweede ronde van de regeling is € 190 miljoen beschikbaar. Alle reacties op de internetconsultatie worden bekeken en waar mogelijk meegenomen. De verwachting is dat de definitieve regeling in juni 2023 gepubliceerd wordt op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ga naar internetconsultatie via www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregelingdumava 

Meer weten?

Meer informatie over DUMAVA is te lezen op de website van de RVO.