Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 11 - 25-11-2022

Lees in deze editie van vrijdag 25 november 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Rijksoverheid, verhuurders en gemeenten komen samen in actie tegen woondiscriminatie

De Rijksoverheid gaat zich, samen met gemeenten, de VNG, IVBN, VastgoedBelang, Vastgoedpro, VBO, Vastgoedmanagement Nederland, NVM, Aedes en Discriminatie.nl, actief inzetten tegen woondiscriminatie. Alle betrokkenen starten met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie aan te pakken. De campagne is onderdeel van de aanpak woondiscriminatie.

Rijksoverheid, verhuurders en gemeenten komen samen in actie tegen woondiscriminatie

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en zorg voor ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) eind november hebben gepresenteerd.

Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

Ministeries brengen Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving uit

We krijgen steeds vaker te maken met hevige buien, extreme hitte en droogte. De urgentie om onze gebouwde omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. Daarom presenteren minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van Der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof de ‘Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving (2022-2024)'.

Ministeries brengen Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving uit

Minister De Jonge: "Doe-het-zelvers belangrijk in versnellen isoleren 1,5 miljoen koopwoningen"

Gemeenten kunnen vanaf 2023 vouchers en subsidies uitgeven voor doe-het-zelvers die energiebesparende maatregelen uitvoeren aan hun woning. Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Daarom is de urgentie om sneller woningen te verduurzamen groter dan ooit. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil doe-het-zelfmaatregelen daarom gerichter gaan ondersteunen via de lokale aanpak van het Nationaal isolatieprogramma van gemeenten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.  

Minister De Jonge: "Doe-het-zelvers belangrijk in versnellen isoleren 1,5 miljoen koopwoningen"

Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk

In november heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. In december volgt een laatste publicatie van de toegekende projecten.

Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Hugo de Jonge maakte onlangs bekend, samen met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, hoe dit geld besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

BZK, VNG/VvG en NEPROM hebben Didam-handreiking uitgebracht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM en VNG/VvG hebben een handreiking uitgebracht, geschreven door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman van het Instituut voor Bouwrecht. Zij gaat over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.  

BZK, VNG/VvG en NEPROM hebben Didam-handreiking uitgebracht

Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijgingen. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen vanaf 2023 volledig mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Daarnaast is het kabinet van plan de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van studieschulden en de energiezuinigheid van de woning. 

Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.