Minister De Jonge: "Doe-het-zelvers belangrijk in versnellen isoleren 1,5 miljoen koopwoningen"

Gemeenten kunnen vanaf 2023 vouchers en subsidies uitgeven voor doe-het-zelvers die energiebesparende maatregelen uitvoeren aan hun woning. Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Daarom is de urgentie om sneller woningen te verduurzamen groter dan ooit. Door verduurzamende maatregelen zelf uit te voeren, kunnen huishoudens hun energierekening verlagen en minder afhankelijk worden van schommelende energieprijzen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil doe-het-zelfmaatregelen daarom gerichter gaan ondersteunen via de lokale aanpak van het Nationaal isolatieprogramma van gemeenten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.  

Doe-het-zelvers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste versnelling van het isoleren van de 1,5 miljoen koopwoningen, een van de doelstellingen van het Nationaal isolatieprogramma. Het gaat om niet al te ingewikkelde isolatiemaatregelen, waarbij doe-het-zelvers beter ondersteund gaan worden. Dit helpt ook wachttijden te beperken in de professionele markt, die zich zo meer kan gaan richten op complexe isolatiewerkzaamheden.

Lokale aanpak

Het Nationaal isolatieprogramma bestaat uit vier actielijnen, waaronder een lokale aanpak van gemeenten voor woningisolatie. De lokale aanpak is erop gericht om de slecht geïsoleerde koopwoningen (met energielabel D, E, F en G) te verbeteren en energiearmoede tegen te gaan. In de lokale aanpak kunnen gemeenten huishoudens subsidie of isolatievouchers voor doe-het-zelf geven. Dat is de snelste, meest gerichte en doelmatige manier om de ondersteuning voor doe-het-zelfmaatregelen vorm te geven. Bovendien kunnen gemeenten zelf kiezen met welke partijen ze samenwerken. Zo wordt bijgedragen aan de lokale bedrijvigheid.

Hulp voor doe-het-zelvers en gemeenten

Uit onderzoek van Milieu Centraal bleek dat lagere investeringskosten de grootste reden zijn voor bewoners om zelf te klussen. Maar er zijn ook huiseigenaren die niet zelf aan de slag gaan vanwege gebrek aan ervaring, informatie en hulp. Milieu Centraal start daarom een campagne over doe-het-zelf-maatregelen met kluswijzers. De minister wil deze ondersteuning uitbreiden met onder andere klusvideo’s en mogelijk ook een ‘klushulplijn’. Kleine energiebesparende maatregelen die bewoners relatief makkelijk zelf kunnen treffen zijn het plaatsen van radiatorisolatie en tochtstrips. Doe-het-zelvers met enige ervaring kunnen ook grotere isolatiemaatregelen uitvoeren, zoals dak- en vloerisolatie. Ingewikkeldere maatregelen, bijvoorbeeld isolatie aan de buitenkant van een gebouw, zijn in de meeste gevallen ongeschikt als doe-het-zelfklus. Niet alleen met het oog op de kwaliteit, maar ook als het gaat om de veiligheid van de uitvoerder en het gebouw.

Monitoring en evaluatie

De huidige regeling van de lokale aanpak loopt van 2023 tot en met 2024, waarbij de uitvoering van de aanpak mag lopen tot en met 2027. Gedurende deze periode wordt de aanpak verder ontwikkeld, gemonitord en geëvalueerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitgevoerde maatregelen door de doe-het-zelfvers bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen. Mocht achteraf blijken dat doe-het-zelf in de lokale aanpak onvoldoende van de grond is gekomen, dan staat de minister ervoor open om de mogelijkheden voor een landelijke regeling opnieuw te bekijken, schrijft hij in de Kamerbrief.

Kamerbrief over ondersteuning doe-het-zelfmaatregelen