Nog €7 miljoen beschikbaar voor Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Gemeenten kunnen in deze laatste ronde nog tot 28 november, 17:00 uur, gebruikmaken van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en een aanvraag indienen.

Nog budget beschikbaar

Voor de RHA is naar verwachting nog ca. €7 miljoen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De openstelling van het loket is om die reden verlengd tot maandag 28 november, 17:00 uur. Het Rijk streeft ernaar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen, om met behulp van de regeling, versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de regeling? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RVO kunnen u helpen met een afweging. Neem contact op via: rha@rvo.nl.

Hiernaast is het voor gemeenten mogelijk om voor meerdere projecten een aanvraag in te dienen. Elke gemeente kan tot een maximum van €2 miljoen een bijdrage uit de regeling aanvragen, voor de realisatie van meerdere kleine of grote projecten. Aanvragen worden behandeld en toegekend volgens het principe ‘first come, first served’.

Aanvragen

Pak nu deze laatste kans en maak gebruik van de regeling. Kijk voor meer informatie en voor aanvragen op deze pagina.