Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 10 - 04-11-2022

Lees in deze editie van vrijdag 4 november 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er per jaar worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. Twee op de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Wijziging saneringskader voor woningcorporaties in consultatie

Op woensdag 26 oktober 2022 ging de internetconsultatie van start van de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 in verband met het saneringskader voor woningcorporaties. De wijziging geeft verdere uitwerking aan de wijziging van het saneringskader en biedt daarbij onder andere de randvoorwaarden. De Eerste en Tweede Kamer keurden de wetswijziging onlangs goed. Reageren op de internetconsultatie kon tot en met 28 november 2022.

Wijziging saneringskader voor woningcorporaties in consultatie

Minister De Jonge geeft installatiebranche tot 1 april 2023 om CO-certificaat te halen

Minister De Jonge heeft besloten om installatiebedrijven tot 1 april 2023 de ruimte te geven om het wettelijke CO-certificaat te behalen. Zonder dit certificaat mogen bedrijven vanaf 1 april 2023 geen gasverbrandingsinstallaties meer onderhouden, repareren of plaatsen. Dit is bepaald in het wettelijke CO-stelsel, dat erop is gericht om incidenten met koolmonoxide te voorkomen.

Minister De Jonge geeft installatiebranche tot 1 april 2023 om CO-certificaat te halen

Wetsvoorstel huurtoeslag Oekraïense ontheemden in consultatie

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd en hebben toevlucht gezocht in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. Gezien de onzekerheid over het voortduren van de situatie in Oekraïne is het belangrijk dat de Oekraïense ontheemden zich desgewenst ook buiten de (nood)opvang kunnen vestigen in een eigen woning, dichter bij werk of andere voorzieningen. Daarom heeft het kabinet aangekondigd dat Oekraïense ontheemden in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Het wetsvoorstel hiervoor is in consultatie.

Wetsvoorstel huurtoeslag Oekraïense ontheemden in consultatie

Meer transparantie voor potentiële huurders in de vrije sector

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekende met branche- en belangenorganisaties het convenant ‘Transparantie aanvangshuurprijzen’. Door dit convenant krijgen potentiële huurders van een vrijesectorwoning meer en duidelijkere informatie over de aangeboden woning voordat ze het huurcontract tekenen. Zo kunnen zij een betere afweging maken of de woning de huurprijs waard is. Dit voorkomt ook onenigheid achteraf tussen huurder en verhuurder.

Meer transparantie voor potentiële huurders in de vrije sector

Advies Kuijken: 5.500 woningen in Gnephoek Alphen aan den Rijn

Wim Kuijken, voormalig deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch. Minister De Jonge neemt het advies over en laat het voorkeursscenario verder uitwerken.

Advies Kuijken: 5.500 woningen in Gnephoek Alphen aan den Rijn

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. Nu is de inflatie nog leidend; in de nieuwe situatie wordt ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. Concreet betekent dit dat in tijden van hoge inflatie, zoals nu, de maximale huurstijging wordt gebaseerd op de loonontwikkeling. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: budget huidige tranche verhoogd naar ruim €52 miljoen

De huidige tranche van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) wordt met €15 miljoen verhoogd naar in totaal €52 miljoen. Dat besloot minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om gemeenten te helpen bij het versneld realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen.

Webinar flexwonen van Platform31 op dinsdag 15 november 2022

Op dinsdag 15 november 2022 van 09:15 - 11:00 uur organiseert Platform31 een webinar over het versnellen, verbeteren en  vergemakkelijken van de realisatie van flexwoningen. Hoe realiseer je tijdelijke (flex)woningen? Hoe snel gaat dat? Hoe stel je een businesscase op en hoe krijg je hem rond? Wat zijn geschikte locaties en hoe vind je die? Tijdens het webinar krijg je antwoord op deze en meer vragen, onder andere met sprekers als minister Hugo de Jonge, Robert Haas en Hubert Franke. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Webinar Platform31 flexwonen

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.