Wetsvoorstel huurtoeslag Oekraïense ontheemden in consultatie

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd en hebben toevlucht gezocht in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. Gezien de onzekerheid over het voortduren van de situatie in Oekraïne is het belangrijk dat de Oekraïense ontheemden zich desgewenst ook buiten de (nood)opvang kunnen vestigen in een eigen woning, dichterbij werk of andere voorzieningen. Daarom heeft het kabinet aangekondigd dat Oekraïense ontheemden in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Het wetsvoorstel hiervoor is in consultatie.

De Oekraïense ontheemden zijn aangewezen als groep die op grond van de Richtlijn 2001/55/EG tijdelijke bescherming geniet . Hierdoor zijn Oekraïense ontheemden binnen de EU en dus ook binnen Nederland verblijfsgerechtigd (zolang de tijdelijke bescherming geldt). Op grond van de richtlijn moeten Oekraïners onder meer in staat worden gesteld om te werken tijdens de duur van de tijdelijke bescherming en moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zij een fatsoenlijk onderkomen krijgen of middelen om huisvesting te vinden. In de kamerbrief van 15 juni 2022 aangekondigd dat Oekraïense ontheemden aanspraak moeten kunnen maken op huurtoeslag. 

Urgentie aanspraak huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Op grond van de EU-richtlijn wil het kabinet ondersteuning bieden aan Oekraïense ontheemden met huurtoeslag, indien zij een huurwoning vinden waarbij de huurlasten van een huurwoning te hoog zijn in relatie tot de inkomsten. Hierbij gelden de reguliere voorwaarden voor de huurtoeslag, zoals een huurcontract en een lagere financiële draagkracht. Net als bij de reguliere huurtoeslag maakt het daarbij niet uit of huurders werken of niet. De huurtoeslag is een bewezen, efficiënt middel om huurders te ondersteunen in hun woonlasten. Het toekennen van huurtoeslag helpt om te voorkomen dat zij in betalingsproblemen komen. Om Oekraïense ontheemden wettelijk aanspraak te laten maken op huurtoeslag is een wijziging van de Wet op de Huurtoeslag noodzakelijk. De Oekraïense ontheemden kunnen momenteel al wel huurtoeslag aanvragen.

Reageren op het wetsvoorstel huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Tot en met 30 oktober 2022 kunnen geïnteresseerden de conceptwet lezen en becommentariëren, via www.internetconsultatie.nl/huurtoeslag.