€ 20 miljoen beschikbaar voor realisatie studentenwoningen

Een speciaal loket van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) gaat op 26 augustus open. Dit loket is specifiek gericht op aanvragen voor het (versneld) realiseren van (onzelfstandige) studentenwoningen. In deze tranche is € 20 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen van gemeenten. Het Rijk wil hiermee in het bijzonder de bouw van meer onzelfstandige studentenwoningen stimuleren en daarmee het welzijn van de student bevorderen. Daarom is er nu de openstelling van deze speciale tranche van de RHA.

RHA Studentenhuisvesting en studentenwelzijn

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten is het wonen in onzelfstandige woonruimten (kamers) zeer wenselijk. Studenten die op kamers wonen, met gedeelde voorzieningen zoals een keuken en woonkamer, maken gemakkelijker contact met hun huisgenoten. Vooral in het begin van de studie kan dit erg belangrijk zijn. Het Rijk wil met de openstelling van deze speciale regeling van de RHA de bouw van meer studentenhuisvesting stimuleren, onzelfstandige woonruimten prioriteit geven en tegelijkertijd het welzijn van de student bevorderen. Via de regeling wordt ook een bijdrage in het exploitatietekort van onzelfstandige woonruimten verstrekt.

Er worden goede stappen gezet in de bouw van extra betaalbare woningen voor studenten. De bouw van onzelfstandige woonruimten voor studenten blijft echter achter. Dit komt doordat in de nieuwbouwopgave van gemeenten en sociale huisvesters vooralsnog vooral de bouw van studio’s is opgenomen. De reden hiervoor is dat de exploitatie van onzelfstandige woonruimten minder rendabel is dan van studio’s. Voor studio’s kan daarbij huurtoeslag worden aangevraagd maar voor onzelfstandige woonruimten niet. Hierdoor kan een verhuurder een hogere huur voor een studio vragen, wat gunstig is voor de exploitatie. De huurder krijgt – op zijn beurt – door de huurtoeslag, beter betaalbare woonlasten.

Aanvraag indienen

De RHA Studentenhuisvesting is geopend van maandag 26 augustus 09.00 uur tot en met vrijdag 4 oktober 17.00 uur. Bij het behalen van het subsidieplafond (€ 20 miljoen inclusief btw-compensatie) wordt de regeling gesloten. Wanneer het subsidieplafond bereikt is en er meerdere aanvragen op basis van de rangschikkingscriteria in aanmerking komen voor subsidie, vindt er een loting plaats door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) om de rangschikking vast te stellen.  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moedigt gemeenten aan om zoveel mogelijk projecten in te dienen die uitsluitend bestaan uit de realisatie van onzelfstandige woonruimten voor studenten. Aanvragen die hierop gericht zijn krijgen in de toekenning van middelen de hoogste prioriteit. Hierna worden gecombineerde aanvragen (van zelfstandige en onzelfstandige woonruimten) geprioriteerd, waarvan minimaal 25% uit onzelfstandige woonruimten bestaan. Elke gemeente kan tot een maximum van € 3 miljoen een bijdrage van maximaal € 8.500 (inclusief btw-compensatie) per woonruimte uit de regeling aanvragen voor de realisatie van meerdere kleine of grote projecten.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en voor het indienen van een aanvraag op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).