Loket regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders geopend: tot en met 2026 ruim 10 miljoen beschikbaar

Om gemeenten en corporaties te helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders stelt het kabinet de regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders meerjarig open tot en met 2026. In 2024 is € 2.726.000 beschikbaar, in 2025 en in 2026 elk € 3,7 miljoen. Is het budget voor het einde van het kalenderjaar op? Dan sluit de regeling tijdelijk, tot het begin van het volgende jaar. De regeling is bedoeld om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het huisvesten van grote gezinnen met een verblijfsvergunning. Het aanvraagloket is sinds 3 juni geopend tot en met 15 oktober 2026 17.00 uur.

Evaluatie regeling

De stimuleringsregeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders is na een externe evaluatie aangepast om het zo beter te laten aansluiten bij de huisvestingsopgave van grote gezinnen vergunninghouders. In de regeling zijn aanpassingen doorgevoerd in 1) de aanvraagtermijn, 2) de definitie van het huishouden en 3) de mogelijkheid om doorstroomlocaties/tussenvoorzieningen in de regeling op te nemen.

 1. Aanvraagtermijn
  De aanvraagtermijn van de regeling is op basis van de evaluatie aangepast. De huidige regeling is vanaf 3 juni meerjarig opengesteld en loopt tot en met 2026. Zo hebben gemeenten meer momentum  om de aanvraag te kunnen doen en de koppeling te maken tussen een groot gezin en een geschikte woning.
 2. Definiëring huishouden
  De regeling uit 2023 stond open voor huishoudens van zeven personen of meer. Dit is aangepast naar huishoudens van 6 of meer. Uit de evaluatie blijkt dat ook grote gezinnen van zes personen moeilijk te huisvesten zijn. Daarnaast zijn er relatief veel gezinnen van deze grootte die in het COA verblijven. Op peildatum 1 juni 2024 telde het COA 2876 personen uit een groot gezin, waarvan 1152 bestaan uit zes personen.
 3. Doorstroomlocaties/tussenvoorzieningen
  In de huidige regeling is het voor gemeenten nu ook mogelijk om voor grote gezinnen of gezinsleden uit een groot gezin van minimaal 6 personen, die tijdelijk in een doorstroomlocatie of tussenvoorziening zijn geplaatst, een aanvraag te doen voor subsidie uit de regeling.

Voorwaarden regeling

Via de regeling kunnen gemeenten een uitkering aanvragen waarmee zij woningen geschikt kunnen maken voor bewoning door een groot gezin. De middelen kunnen besteed worden aan:

 • Verbouw of transformatie van woningen/gebouwen;
 • Plaatsing van een bouwwerk op het perceel van dat object;
 • Verduurzaming van het gebouw, indien dit direct verband houdt met de aanpassing van de woning;
 • Huurderving, indien dit direct verband houdt met aanpassing van de woning;
 • Sociaal beheer (maximaal 10% van het totaalbedrag); 
 • Projectkosten (maximaal 5% van het totaalbedrag).

Aanvraag indienen

De regeling werkt volgens het  principe ‘first come, first serve’ en wordt door gemeenten aangevraagd. Dit principe houdt in dat het budget beschikbaar wordt gesteld aan projecten op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. De regeling sluit op 15 oktober 2026 om 17.00 uur of eerder als het budget is uitgeput. Gemeenten dienen een aanvraag in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.