Minder scheefwoners in gereguleerde (sociale) huursector

Middeninkomens en hogere inkomens die huren in de gereguleerde huursector zijn de afgelopen tien jaar vaker een huurprijs gaan betalen die past bij hun inkomen én de kwaliteit van hun woning. Ook wonen deze groepen minder vaak in een gereguleerde huurwoning. Dit blijkt uit de evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die minister De Jonge vandaag aan de Tweede Kamer aanbood. De minister komt in het najaar met plannen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verbeteren.  Per jaar levert de inkomensafhankelijke huurverhoging circa 30 miljoen extra huurinkomsten op. Verhuurders gebruiken de inkomsten om de huren voor de laagste inkomens betaalbaar te houden én om te investeren in verduurzaming.

De inkomensafhankelijke huurverhoging moet zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt. Ook zouden huurders die wat meer verdienen eerder de huurprijs gaan betalen die de huurwoning waard is. Verhuurders mogen de maandhuur van midden en hogere inkomens die huren in de gereguleerde (sociale) sector daarom jaarlijks met 50 of 100 euro verhogen. Dit is een hogere huurverhoging dan de huurverhoging die voor andere huurders mag worden doorgevoerd. 

Vooral lagere inkomens huren in gereguleerde sector

De evaluatie laat zien dat vooral huurders met een lager inkomen in gereguleerde huurwoningen wonen. Circa 60% van de gereguleerde woningen wordt bewoond door huishoudens die horen tot de 25% laagste inkomens. Het aandeel hoge en middeninkomens dat een woning huurt in de gereguleerde huursector is de afgelopen tien jaar afgenomen van 5,5% naar 2,2%. Of dit komt door de inkomensafhankelijke huurverhoging is niet een-op-een te bepalen. Woningcorporaties moeten bij woningtoewijzing rekening houden met de hoogte van het inkomen. Verder verhuizen huishoudens ook om niet-financiële redenen zoals verandering van gezinssamenstelling. 

Vaker huurprijs dichtbij WWS-maximum

Circa 107.400 huishoudens kregen in 2023 een inkomensafhankelijke huurverhoging. Ruim 88.000 daarvan huurt een huurwoning bij een woningcorporatie en ruim 19.000 huurt bij een particuliere verhuurder. Volgens de onderzoekers betalen hogere en middeninkomens die nog wel in een gereguleerde huurwoning wonen, inmiddels vaker een huurprijs die dichtbij het maximum van het WWS ligt.

Circa 80% van de particuliere verhuurders stelde in 2023 de maximale huurverhoging van €50 of €100 voor. Corporaties blijven vaker onder de toegestane verhoging: circa 27% van hen voerde in 2023 de maximale verhoging voor. Om de IAH te kunnen uitvoeren worden jaarlijks bij de Belastingdienst voor 1,2 miljoen huurders, inkomensindicaties opgevraagd.