Gezamenlijke oproep aan Europese Commissie voor meer ruimte financiering middenhuurwoningen

In een brief aan de Europese Commissie neemt minister Hugo de Jonge, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met collega’s uit andere Europese landen het initiatief om meer ruimte te vragen voor het financieren van de bouw van woningen voor huishoudens met een middeninkomen in Europa.

De inzet is gericht op verruiming van de Europese staatssteunregels zodat er meer mogelijkheden ontstaan om middeninkomens te helpen aan betaalbare en kwalitatief goede huisvesting. De minister doet nu de oproep aan de Europese Commissie om te onderzoeken of de DAEB verruimd kan worden voor de bouw van woningen voor middeninkomens. De brief is mede ondertekend door Duitsland, België, Luxemburg, Portugal, Slowakije en Spanje. De uitgangspunten van de brief zijn te lezen in het Joint Statement.