Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

Vanaf vandaag kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Dat doet het kabinet om de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huur te stimuleren. De geclusterde woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan.

In juli maakte het kabinet al bekend de komende jaren 312 miljoen euro  uit te trekken om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen. 40.000 daarvan zijn zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen, waarin verpleegzorg kan worden geleverd. De helft van deze zorggeschikte woningen zijn betaalbare woningen die vallen binnen de sociale huur.

De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen. De vergoeding bedraagt maximaal 17.500 euro voor een zorggeschikte woning bestemd voor iemand met een Wlz-indicatie. Als de zorggeschikte woning niet bestemd is voor iemand met een Wlz indicatie is het maximaal 12.500 euro.

De verwachting is dat mensen met een partner in de toekomst vaker zullen verhuizen naar een geclusterde woonvorm waar mensen met en zonder (zware) zorgvraag door elkaar wonen. Daardoor kunnen bewoners elkaar helpen en kunnen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.

Meer investeringen

Zorggeschikte woningen vragen om meer investeringen ten opzichte van reguliere woningen. Bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren, zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook zorg te verlenen in de bad- en slaapkamer. Als ze niet op de begane grond zijn, moeten zorggeschikte woningen bijvoorbeeld bij nieuwbouw ook een personenlift hebben die geschikt is voor brancards.

Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor zowel nieuwbouw, als de transformatie van bestaande gebouwen. De regeling staat een jaar open en aanvragen is mogelijk tot en met oktober 2024. En zal nauwgezet worden gemonitord voordat de regeling weer in 2025 wordt opengesteld. Het gebruik van de regeling zal worden geëvalueerd voor de nieuwe openstelling in 2025.

Webinar

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bieden samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op maandag 2 oktober een webinar aan voor zorgorganisaties en corporaties die meer willen weten over de regeling en vragen willen stellen. Aanmelden voor het webinar kan hier.