20 gebieden kunnen beroep doen op € 250 miljoen voor leefbaarheid en veiligheid

€250 miljoen stellen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar aan 20 kwetsbare stedelijke gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Vanaf 1 augustus tot 30 september kunnen de 20 gebieden de aanvraag hiervoor indienen bij het ministerie van BZK. Het geld in de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk is bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, school en omgeving en de ontwikkeling van het jonge kind.

Drie ministeries, één geldstroom

De 19 gemeenten betrokken bij het NPLV kunnen hier relatief gemakkelijk een beroep op doen, doordat de drie ministeries de geldstromen gebundeld hebben. Dit betekent dat één aanvraag bij het NPLV volstaat in plaats van vijf. De 19 burgemeesters drongen eerder aan op één gebundelde geldstroom vanuit het Rijk voor minder bureaucratie.

Samenhangende aanpak en budget

De SPUK Kansrijke Wijk wil een samenhangende werkwijze stimuleren om problemen rondom onderwijs, armoede en schulden, re-integratie, ontwikkeling van het jonge kind en veerkracht en weerbaarheid van bewoners in de 20 kwetsbare stedelijke gebieden aan te pakken. Gemeenten kunnen een deel van de middelen ‘integraal’ besteden aan activiteiten die zich niet beperken tot één beleidsterrein of juist daar inzetten waar dit het hardste nodig is.

Arnhem Oost

In Arnhem Oost werken jeugd- en jongerenwerkorganisaties bijvoorbeeld samen met uitzendbureau HTR om jongeren te begeleiden in Project4Cash. Jongerenwerker en directeur van Presikhaaf University Nabil El Malki: “Wij werken onder andere met jongeren die het risico lopen om af te glijden naar de criminaliteit. Daarbij maken we gebruik van talentontwikkeling, ondersteuning bij het onderwijs en sportactiviteiten. Zo zien we de jongeren op straat, op school en thuis en proberen we hen op het rechte pad te houden. Het sluitstuk daarvoor is werk.”

Den Haag Zuidwest

Dat gemeenten de middelen voor dergelijke projecten bij één loket van het NPLV kunnen aanvragen is een goede zaak, vindt Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. “De problemen van bewoners – en belangrijker: de oplossingen – zijn niet met een schaartje op te knippen langs de lijnen van de ministeries. Ze vergen een langjarige en integrale aanpak en budget. De SPUK Kansrijke wijk is hierbij een belangrijke stap in de goede richting.”

Inge Vossenaar, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs:
“Vaak spelen er meerdere problemen in de gezinnen in kwetsbare wijken. Als ouders bijvoorbeeld schulden hebben of verslaafd zijn, gaan de kinderen daar ook gebukt onder. Niet alleen doordat er bijvoorbeeld thuis minder financiële mogelijkheden zijn. Vooral de stress binnen een gezin, die drukt op kinderen.

Dit soort ‘gestapelde’ problemen pakken we in samenhang aan binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Precies daarvoor zijn de middelen in de SPUK Kansrijke wijk bedoeld. De ministeries van OCW, SZW en BZK bundelen de geldstromen, zodat de gemeenten niet verschillende aanvragen hoeven doen.

Geld is een middel, de partijen binnen de lokale allianties zullen het samen gericht en in samenhang moeten inzetten. Dusdanig dat de optelsom van de investeringen extra groot is. Vanuit mijn rol als rijksvertegenwoordiger in Den Haag Zuidwest volg ik de ontwikkelingen op de voet, en draag ik bij waar ik kan.”

Informatiebijeenkomsten

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid organiseert verschillende informatiebijeenkomsten om de lokale allianties te informeren over (aanvragen voor) de SPUK Kansrijke Wijk. Meld je aan via spukkansrijkewijk@minbzk.nl

  • 11 juli 2023, 14.30-16.30 uur  
    The Hague Conference Centre New Babylon, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag        
  • 25 juli 2023, 13.30-15.30 uur  
    Bar Beton, Utrecht Centraal Stationshal 9, 3511 CE Utrecht, 1ste verdieping Jaarbeurszijde          
  • 25 augustus 2023, 13.30-15.30 uur    
    Bar Beton, Utrecht Centraal Stationshal 9, 3511 CE Utrecht, 1ste verdieping Jaarbeurszijde        

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag? 

In deze brief kunt u meer lezen over de voorwaarden voor het aanvragen van de SPUK Kansrijke Wijk. De lokale allianties kunnen contact opnemen met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid bij vragen of voor hulp bij de aanvraag via spukkansrijkewijk@minbzk.nl