Bereken de huur op basis van het nieuwe woningwaarderingsstelsel

Update 3 juli 2024: Deze tool is op 27 mei 2024 bijgewerkt en kan gebruikt worden om de belangrijkste veranderingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) sinds de invoering van de Wet betaalbare huur in beeld te brengen. De tool geeft geen volledig beeld, maar schetst op een aantal belangrijke onderdelen welke puntenverandering er plaatsvindt voor een zelfstandige woning. De Wet betaalbare huur is op 1 juli 2024 ingegaan. 

Op maandag 27 februari 2023 is de Wet betaalbare huur in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel betreft de uitwerking van het reguleren van het middenhuursegment en het dwingend maken van het woningwaarderingsstel (WWS), waarvan de contouren in december 2022 in een brief aan de Kamer zijn gestuurd.

Met de Wet betaalbare huur gaat er ook een algemene maatregel van bestuur in consultatie waarmee het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW) wordt aangepast. In dit besluit is het WWS opgenomen op basis waarvan de kwaliteit en bijbehorende maximale huurprijs van een woning kan worden bepaald. Wanneer de Wet betaalbare huur in werking treedt, voorzien op 1 juli 2024, gaat het WWS gelden voor alle huurwoningen tot en met 186 punten. De daarbij behorende maximale huurprijs gaat dan als plafond gelden voor woningen in dit segment.

Op dit moment ligt dus een wijziging van het WWS voor ter consultatie. Om het WWS beter aan te laten sluiten bij de kwaliteit van middenhuurwoningen en huurdersvoorkeuren, is ervoor gekozen het WWS te moderniseren. Dit betekent dat de waardering van het energielabel wordt aangepast om verduurzaming van huurwoningen verder te stimuleren, de waardering van buitenruimte (tuin/balkon) wordt verfijnd en de WOZ-waarde straks in het middenhuursegment meer mag meetellen voor de huurprijs dan op dit moment het geval is.

Al deze wijzigingen hebben effect op het puntenaantal en daarmee ook de maximale huurprijs voor huurwoningen. Om huurders, verhuurders, corporaties, investeerders, beleggers en ontwikkelaars inzicht te geven in het effect van deze wijzigingen, is er een tool ontwikkeld. Deze tool biedt de mogelijkheid om het effect van deze WWS aanpassingen per huurwoning door te rekenen.

Heeft u vragen over de informatie of de tool? Dan kunt u die stellen via Postbus.MCBZK@minbzk.nl.