Bereken de huur op basis van het nieuwe woningwaarderingsstelsel

Update oktober 2023: Deze tool geeft nog geen volledig beeld voor een huurprijsindicatie. Het Woningwaarderingstelsel wordt verder vereenvoudigd en geobjectiveerd. Wat dat betekent voor de berekening van huurprijzen, wordt duidelijk zodra duidelijkheid komt over de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel betaalbare huur.

Op maandag 27 februari 2023 is de wet betaalbare huur in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel betreft de uitwerking van het reguleren van het middenhuursegment en het dwingend maken van het woningwaarderingsstel (WWS), waarvan de contouren in december 2022 in een brief aan de Kamer zijn gestuurd.

Update 17-04-2023

De tool is nu te gebruiken via Excel. De tool is te dowloaden via de groene button.

Instructies gebruik tool

Via onderstaande groene button kun je deze tool raadplegen. Daarbij is het van belang te benadrukken:

  • De tool is na downloaden te gebruiken door het zip-bestand uit te pakken. Het werkt met Excel.
  • Voor het gebruik van de tool is het noodzakelijk dat je over de benodigde informatie over de woning beschikt. Je kunt voor het berekenen van het huidige puntenaantal van jouw woning de huurprijscheck van de Huurcommissie gebruiken. 
  • Dat deze tool een indicatie geeft van het nieuwe WWS-puntenaantal; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met de wet betaalbare huur gaat er ook een algemene maatregel van bestuur in consultatie waarmee het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW) wordt aangepast. In dit besluit is het WWS opgenomen op basis waarvan de kwaliteit en bijbehorende maximale huurprijs van een woning kan worden bepaald. Wanneer de wet betaalbare huur in werking treedt, voorzien in 2024, gaat het WWS gelden voor alle huurwoningen tot en met 186 punten. De daarbij behorende maximale huurprijs gaat dan als plafond gelden voor woningen in dit segment.

Op dit moment ligt dus een wijziging van het WWS voor ter consultatie. Om het WWS beter aan te laten sluiten bij de kwaliteit van middenhuurwoningen en huurdersvoorkeuren, is ervoor gekozen het WWS te moderniseren. Dit betekent dat de waardering van het energielabel wordt aangepast om verduurzaming van huurwoningen verder te stimuleren, de waardering van buitenruimte (tuin/balkon) wordt verfijnd en de WOZ-waarde straks in het middenhuursegment meer mag meetellen voor de huurprijs dan op dit moment het geval is.

Al deze wijzigingen hebben effect op het puntenaantal en daarmee ook de maximale huurprijs voor huurwoningen. Om huurders, verhuurders, corporaties, investeerders, beleggers en ontwikkelaars inzicht te geven in het effect van deze wijzigingen, is er een tool ontwikkeld. Deze tool biedt de mogelijkheid om het effect van deze WWS aanpassingen per huurwoning door te rekenen.

Heb je opmerkingen over de (effecten van de) wet betaalbare huur? Dan kun je deze kwijt op de pagina van de internetconsultatie. Heb je vragen over de informatie of de tool? Dan kun je die stellen via Postbus.MCBZK@minbzk.nl.