Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: stimulans voor minstens 18.000 woningen

Meerdere gemeenten kunnen voor projecten in de fysieke leefomgeving gebruik maken van de mogelijkheden die de aanstaande Omgevingswet gaat bieden. Met de toegestane experimenten kunnen onder de Crisis- en herstelwet (Chw) minstens 18.000 woningen en 155 flexwoningen gemakkelijker en sneller worden gerealiseerd. De gehonoreerde aanvragen zijn door minister De Jonge in de Staatscourant gepubliceerd.

Flexibeler bestemmingsplan

Tien gemeenten krijgen toestemming om voor hun gehele grondgebied te gaan werken met het zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit is te vergelijken met het integrale Omgevingsplan uit de Omgevingswet. Gemeenten kunnen daarmee in hun plan aan meer thema’s aandacht besteden. Bijvoorbeeld milieu, veiligheid en gezondheid. Ook verkort het allerlei procedures. In de nieuwe tranche van de Chw gaat het nu om 18.000 woningen in de gemeenten: Altena, Capelle aan den IJssel, Elburg, De Fryske Marren, Groningen, Hoorn, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Nieuwegein en Wijchen. 

Stimulans flexwoningen

Voor flexwoningen biedt de Chw vooruitlopend op de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit bespaart tijd. Aanvragen – goed voor minimaal 155 flexwoningen – zijn gehonoreerd voor Doesburg, IJsselstein en Stichtse Vecht.

Meer aanbod sociale koop

De gemeente Wageningen wordt toegevoegd aan een experiment waarbij gemeenten een hogere verkoopprijs mogen hanteren voor projecten met sociale koopwoningen. De maximale verkoopprijs sluit aan bij de hogere kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie. Ontwikkelaars krijgen zo meer financiële armslag voor het bouwen van woningen voor mensen met een middeninkomen.

De invoering van de al aangenomen Omgevingswet waarin onder andere enkele mogelijkheden van de Chw worden opgenomen, is na eerder uitstel voorzien per 1 januari 2024. De wet gaat ook een belangrijke rol spelen bij de Wet versterking regie volkshuisvesting en het onlangs gepresenteerde plan van aanpak dat de procedures in de woningbouw moet versnellen.