Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: sneller meer flexwoningen, betaalbare koopwoningen en schone lucht

Een aantal gemeenten en provincies kan opnieuw met nieuwe projecten en gebieden gebruik maken van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw). De experimenteerruimte verkort in zeven gemeenten de procedures voor het plaatsen van flexwoningen met minimaal 12 weken. Ook worden onder andere in Nijmegen en Dordrecht gebiedsontwikkelingen gestimuleerd met een flexibeler bestemmingsplan. De gehonoreerde aanvragen zijn door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Staatscourant gepubliceerd.

De Chw loopt onder meer vooruit op de Omgevingswet. Dankzij de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren en oefenen met elementen uit de wet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibelere bestemmingsplannen maken die lijken op een omgevingsplan. Daardoor creëren ze woonruimte of mogelijkheden voor duurzaamheidsprojecten.

Stimulans flexwoningen

Voor flexwoningen biedt de Chw de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit bespaart tijd. Aanvragen – goed voor minimaal 329 flexwoningen – zijn gehonoreerd voor het hele grondgebied van de gemeenten Bunschoten, Loon op Zand, Olst-Wijhe, Roerdalen en Steenwijkerland en twee gebieden elk in de gemeente Amsterdam en de gemeente Midden-Drenthe.

Flexibeler bestemmingsplan

De gemeente Dordrecht mag voor het hele grondgebied gaan werken met een zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit bestemmingsplan is de voorloper van het omgevingsplan die met de nog in te voeren Omgevingswet wordt geïntroduceerd. Het omgevingsplan is flexibel en geeft meer ruimte voor organische gebiedsontwikkeling. Alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving komen in het omgevingsplan samen. Dit zorgt voor snellere afstemming en meer maatwerk. Dat geldt ook voor de gebiedsontwikkeling rond het bedrijventerrein De Grift waar de gemeente Nijmegen vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet gebruik kan gaan maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Sociale koopwoningen

De gemeente Deventer wordt met de 18e tranche toegevoegd aan een ander Chw-experiment waarmee de gemeente een hogere maximale verkoopprijs mag hanteren voor sociale koopwoningen. Deze prijs sluit aan bij de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Hierdoor krijgen ontwikkelaars meer financiële armslag om ook betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen te bouwen.

Innovatieve stalsystemen

De nieuwe tranche bevat ook een toevoeging aan een experiment waarmee provincies toestemming kunnen geven voor het versneld toepassen van innovatieve stalsystemen. De versnelling gebeurt op twee manieren: het realtime meten van de emissie met sensoren en een proefstalregeling voor het bevoegd gezag. De provincies Friesland, Utrecht en Noord-Holland gaan met het experiment aan de slag.