Handreiking om vertraging in de woningbouw te voorkomen met grondbeleid

De woningbouwopgave is groot en in korte tijd moeten er veel woningen worden gebouwd. Onnodige vertraging van de bouw is niet gewenst, maar komt toch vaak voor. Uit onderzoek van Stec Groep in januari 2021 blijkt dat circa 40% van de gemeenten geen maatregelen inzet om de kans op vertraging te verminderen. Daarom is de handreiking ‘Vertraging voorkomen met grondbeleid’ opgesteld. Het bevat instrumenten en maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om een vertraging van woningbouwplannen te voorkomen.

De handreiking beschrijft stap voor stap welke maatregelen een gemeente kan treffen in verschillende eigendomssituaties. De focus ligt op (juridische) mogelijkheden en instrumenten die een gemeente heeft om marktpartijen aan te zetten om tempo te maken. En dan vooral in de laatste fases van de voorbereiding van het bestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en de grondverkoop, of wanneer een bestemmingsplan al is vastgesteld. Verder bevat de handreiking praktijkvoorbeelden hoe gemeenten de instrumenten nu al succesvol toepassen.

Samenwerking

De maatregelen kunnen het bouwproces ondersteunen, maar samenwerking is uiteindelijk waar het om draait. Het realiseren van de woningbouwgave is een proces van samenwerking tussen de gemeente en medeoverheden, grondeigenaren, ontwikkelaars en belanghebbenden en omwonenden. Bij het maken van de plannen zijn veel belangen gemoeid die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Als er een bestemmingsplan ligt, is het van groot belang dat de realisatie voortvarend en zonder vertraging wordt gerealiseerd. Vertraging treedt echter nog vaak op, maar in veel situaties kunnen er instrumenten worden ingezet om de vertraging te beperken. Ook als er na het vaststellen van het bestemmingsplan vertraging dreigt, zijn er nog mogelijkheden voor een gemeente om in te grijpen. Gemeenten kunnen daarvoor nu deze handreiking gebruiken.

Bekijk hier de handreiking ‘Vertraging voorkomen met grondbeleid’.