Veel belangstelling voor projecten transformatieregeling

De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is een succes. Met in totaal €58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n 6.000 woningen. Doordat het een revolverend fonds betreft waarbij projecten hun bijdrage later terugbetalen, kunnen in de toekomst nog veel meer projecten ondersteund worden. Jaarlijks leveren transformaties gemiddeld 10.000 woningen op en daarmee vormen ze een belangrijk onderdeel bij het aanpakken van het woningtekort. 

Met de transformatiefaciliteit hebben BZK en SVn een doeltreffende regeling voor het financieren van vaak complexe woningbouwprojecten. Met name in de eerste fase van de ontwikkeling, komen partijen geregeld geld tekort. Kansrijke projecten komen vaak niet van de grond, wanneer banken in de planvormingsfase de ontwikkelkosten van zulke projecten niet voorfinancieren.

Sneller starten met (her)ontwikkeling

Bij de Transformatiefaciliteit kunnen projectontwikkelaars in de planvormingsfase wél aankloppen voor de financiering van bijvoorbeeld het verwerven van oude kantoor- of fabrieksgebouwen en het saneren en bouwrijp maken van de grond. Hierdoor kan sneller gestart worden met de (her)ontwikkeling van de locaties en gaan meer projecten door omdat ze nu wel voldoende financiering hebben. De ontwikkelaars moeten rond start bouw, dat is na ongeveer twee jaar tijd, de lening aflossen. Met dit geld kunnen vervolgens weer nieuwe projecten worden gefinancierd.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De komende jaren moeten er veel woningen worden bijgebouwd maar de ruimte is schaars. Kansrijke projecten blijven vaak liggen door een tekort aan voorfinanciering. Dankzij deze lening hebben projectontwikkelaars nu wel het geld om oude bedrijfslocaties geschikt te maken voor woningbouw. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in Nederland.”

Voormalige Nibb-it-fabriek

Een mooi voorbeeld van een financiering uit de Transformatiefaciliteit is het terrein van de voormalige Nibb-it-fabriek in Breda, waar minister van Ollongren vorig jaar een werkbezoek bracht.

Op de plek waar in het verleden de bekende Nibb-it-zoutjes van de lopende banden rolden, heeft de Ontwikkelcombinatie NBU/Maas-Jacobs de handen ineengeslagen om ruim 600 nieuwe woningen op het voormalig fabrieksterrein te bouwen. Doordat NBU/Maas-Jacobs gebruikmaakte van de Transformatiefaciliteit, hielden ze de financiële ruimte over om nog twee andere projecten te starten. Die projecten bleken goed voor nog eens 235 woningen.

SVn

De Transformatiefaciliteit wordt beheerd en verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van BZK heeft in 2019 €38 miljoen beschikbaar gesteld voor de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie, kortweg de Transformatiefaciliteit. Eerder dit jaar is het vermogen met 20 miljoen euro uitgebreid naar 58 miljoen. In de tweede helft van 2021 worden de eerste aflossingen (inclusief rente) verwacht van in totaal ongeveer € 6 mln. Dankzij deze aflossing, komt er weer geld beschikbaar voor de financiering van nieuwe projecten. Zo houdt de regeling zichzelf in stand.

Meer informatie over de Transformatiefaciliteit en voorbeeldprojecten zijn te vinden op: www.transformatiefaciliteit.nl