19 november Online bijeenkomst: Een thuis voor iedereen

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Microsoft Teams

Aanmelden is niet nodig. Je neemt deel via het computerprogramma Microsoft Teams.

De samenwerkende partijen van het programma 'Een thuis voor iedereen' nodigen u uit voor een serie online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en u vragen kunt stellen.

Let op: de onderstaande knop leidt naar een Teams-vergadering. Je kunt deelnemen vanuit je browser of vanuit het programma Microsoft Teams

Inhoud van de bijeenkomsten

Tijdens deze inloop bijeenkomsten kunnen gemeenten en woningcorporaties uiteenlopende vragen stellen over de huisvesting van aandachtsgroepen.

Meer informatie

In het programma Een thuis voor iedereen werkt het ministerie van BZK samen met andere ministeries, de VNG, Aedes, het IPO, de RVO en Platform31. Wil je meer weten over de huisvesting van aandachtsgroepen? Kijk op het Online Kennis- en Expertisecentrum (OKEC).