06 juni Leerkringen SPUK Kansrijke Wijk

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Nog niet bekend

In 2024-2025 organiseren we een serie van 5 leerkringsessies voor elk hoofdthema van de SPUK Kansrijke Wijk (armoede en schulden, re-integratie, veerkracht en weerbaarheid, ontwikkeling jonge kind, integrale aanpak).

De leerkringen worden georganiseerd door WIJKWijzer. Ze zijn bedoeld voor professionals die coördinator zijn van of verantwoordelijk zijn voor de hoofdthema’s in de 20 kwetsbare gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Voor het hoofdthema ‘Integrale aanpak’ is vooral een brede kijk op de SPUK Kansrijke Wijk van belang. De vraag aan de gebieden is om per thema de juiste persoon aan te melden voor de betreffende leerkring.

Data

In juni start de eerste serie leerkringen. De locatie en tijdstippen volgen zo snel mogelijk. De data en onderwerpen staan hieronder:

  • 6 juni: Ontwikkeling jonge kind
  • 11 juni: Integrale aanpak (deelnemers: coördinatoren van de SPUK Kansrijke Wijk voor het gebied; Programmamanagers
  • 13 juni: Re-integratie
  • 20 juni: Weerbaarheid en veerkracht
  • 25 juni: Armoede en schulden

Lees meer over de SPUK Kansrijke Wijk.

Aanmelden

Meld je aan door een e-mail te sturen naar spukkansrijkewijk@minbzk.nl onder vermelding van 'aanmelding leerkring'.