Woningoverdracht voor behoud sociale huurwoningen in maatwerkgemeenten Vestia bijna afgerond

In 2019 startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met Vestia, gemeenten, provincies en andere corporaties een traject waarbij Vestia woningen overdraagt aan andere corporaties. In het belang van de huurders was het doel om woningen te behouden voor de sociale huursector bij een partij die meer financiële ruimte heeft. Het gaat om ongeveer tienduizend woningen in zes zogeheten maatwerkgemeenten. Inmiddels rondde Vestia in Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp en Westland de overdracht af, is die in Bergeijk bijna afgrond en zijn de gesprekken in Brielle en Zuidplas ver gevorderd.

In Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp en Westland lukte het Vestia eind 2020 een overeenstemming te bereiken voor de overname van hun bezit door lokale corporaties. Ook in Bergeijk sloten partijen in oktober 2021 een koopovereenkomst. De corporaties Woningbelang en De Zaligheden nemen alle 445 woningen van Vestia over. De gemeente Bergeijk en de provincie Noord-Brabant leverden daaraan bijdragen.

In Brielle en Zuidplas loopt het proces nog. Volgens de bestuurlijk regisseur Hamit Karakus loont het de moeite om verder te gaan met het verkennen van de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen. Met extra inzet van de bestuurlijk regisseur hopen Vestia en betrokken partijen een oplossing te vinden voor de overdracht en verkoop van de woningen.

De belangrijkste les over de maatwerkgemeenten is dat bij inzet van alle betrokken partijen overdracht aan collega-corporaties heel goed mogelijk is. Maatschappelijk gezien is dat zeer de moeite waard omdat het zorgt voor behoud van woningen in de sociale huursector. 

Wil je meer informatie over de maatwerkgemeenten? Lees dan het tweede deel van de kamerbrief.