Staat van de Volkshuisvesting

Jaarlijks worden rapportages gemaakt over de huidige situatie van de woningmarkt. Alle nieuwe inzichten komen samen in de Staat van de Volkshuisvesting (voorheen Staat van de Woningmarkt). Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bouwen, wonen en verduurzamen. Inmiddels is de Staat van 2022 gepubliceerd.

In 2022 keerde de rijksregie op volkshuisvesting terug waarmee het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen het woningtekort en de verduurzaming gezamenlijk aanpakken. De vraag naar betaalbare en energiezuinige woningen was afgelopen jaar onverminderd hoog, terwijl door de hoge inflatie en oplopende rentes, de fiks gestegen energieprijzen en het toenemende tekort aan bouwmateriaal en arbeidskracht deze opgaven in een kenterend tij gerealiseerd moeten worden. De Staat van de Volkshuisvesting 2022 geeft inzicht in de feiten, cijfers en ontwikkelingen op de woningmarkt en in de stand van zaken ten aanzien van de programma’s die afgelopen jaar zijn gepresenteerd.

Lees hier het volledige nieuwsbericht over de Staat van de Volkshuisvesting 2022.

Jaarrapportages

Bekijk hier de jaarrapportages van afgelopen jaren:

Recente data over wonen en woningbouw vind je op Datawonen.