Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is.

NHG biedt consumenten hiervoor:

  • toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning;
  • hulp bij beheer en behoud van de woning;
  • een vangnet in kwetsbare situaties.

Dit wordt gedaan vanuit het belang van de consument.

Beperken risico's

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft achtervangovereenkomsten met het Rijk en gemeenten. Dit betekent dat de stichting altijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het NHG-product voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan een garantie om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken.

Een hypotheek met NHG beperkt de financiële risico's van een eigen koopwoning voor de consument. Het biedt een vangnet bij scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en het overlijden van een partner. Tegelijk krijgt de kredietverstrekker zekerheid als de consument niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en de woning gedwongen met een restschuld moet worden verkocht.
Door het lagere risico kan de kredietverstrekker dankzij de NHG een hypotheek aanbieden voor een gunstig rentetarief. Voor de NHG betaalt de consument een eenmalig bedrag van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. Deze kosten kunnen niet worden meegefinancierd in de NHG-hypotheek. 

Bovengrens NHG

In 2023 kunnen mensen gebruikmaken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van 405.000 euro. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar 435.000 euro. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk 461.100 euro. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft in 2024 0,6% over het hypotheekbedrag.

Betaalbaarheidsgrens 

Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op 390.000 euro.

Flexwerkers

Flexwerkers met een perspectiefverklaring en zzp’ers met een inkomensverklaring kunnen gebruikmaken van de NHG. Voor ouderen die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken of de AOW-leeftijd hebben bereikt, heeft NHG haar voorwaarden aangepast zodat ouderen op verantwoorde wijze toegang krijgen tot een NHG-hypotheek. Tevens is het mogelijk een restschuld die is ontstaan uit een lening met NHG, mee te financieren in een nieuwe lening met NHG.