Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is.

NHG biedt consumenten hiervoor:

  • toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning;
  • hulp bij beheer en behoud van de woning;
  • een vangnet in kwetsbare situaties.

Dit wordt gedaan vanuit het belang van de consument.

Beperken risico's

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft achtervangovereenkomsten met het Rijk en gemeenten. Dit betekent dat de stichting altijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het NHG-product voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan een garantie om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken.

Een hypotheek met NHG beperkt de financiële risico's van een eigen koopwoning voor de consument. Het biedt een vangnet bij scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en het overlijden van een partner. Tegelijk krijgt de kredietverstrekker zekerheid als de consument niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en de woning gedwongen met een restschuld moet worden verkocht.
Door het lagere risico kan de kredietverstrekker dankzij de NHG een hypotheek aanbieden voor een gunstig rentetarief. Voor de NHG betaalt de consument een eenmalig bedrag van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. Deze kosten kunnen niet worden meegefinancierd in de NHG-hypotheek. 

Flexwerkers

Het maximale aankoopbedrag van de woning (inclusief eventuele verbouwingskosten) mag in 2022 €355.000 bedragen. Als consumenten energiebesparende maatregelen nemen, kunnen zij 6% extra financieren, in 2022 tot een maximum van €376.300.

Flexwerkers met een perspectiefverklaring en zzp’ers met een inkomensverklaring kunnen gebruikmaken van de NHG. Voor ouderen die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken of de AOW-leeftijd hebben bereikt, heeft NHG haar voorwaarden aangepast zodat ouderen op verantwoorde wijze toegang krijgen tot een NHG-hypotheek. Tevens is het mogelijk een restschuld die is ontstaan uit een lening met NHG, mee te financieren in een nieuwe lening met NHG.