Klimaatakkoord en huurregelgeving

In het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving maakte het kabinet afspraken over de verduurzaming van huurwoningen. Om het verhuurders mogelijk te maken om te verduurzamen, wordt de aanpassing van huurregelgeving voorbereid. Het is belangrijk dat huurders ook een stem krijgen in verduurzamingstrajecten van hun woonomgeving.

Ook kunnen zij soms zelf het initiatief nemen om hun huis duurzamer te maken. De besluitvorming over wijzigingen in de huurregelgeving is in de voorbereidende fase. Na de verkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie wordt duidelijk welke regelgeving daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Besluitvorming

In de besluitvorming worden drie zaken afgewogen: het ambitieniveau en de koers, de haalbaarheid voor de verhuurder en de betaalbaarheid (woonlasten) voor de huurder. Het is belangrijk om een goede verdeling te maken van de kosten verbonden aan de verduurzaming. Dit vraagt een gezamenlijke investering van  verhuurders en huurders, met mogelijk ook een rol voor de overheid.