Onverenigbaarheden

Bestuurders en commissarissen van een woningcorporatie dienen hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Dat betekent ook dat bepaalde (neven-)functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van bestuurder of commissaris van een woningcorporatie, omdat deze daarmee onverenigbaar zijn.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De bestaande opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het gelijktijdig zijn van bestuurder of commissaris van een woningbouwvereniging, vervalt. Dit wordt in het vervolg ingevuld op grond van een meer naar principe ingerichte bepaling.

Relevante regelgeving

Naast de beleidsregels van de Aw is de volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: