Informatie-uitwisseling RvC en minister

Er zijn situaties waarin het bestuur van een woningcorporatie de raad van commissarissen (RvC) en de Autoriteit woningcorporaties op de hoogte moet stellen van ontwikkelingen binnen de woningcorporatie.

Indien het bestuur van een woningcorporatie in die situaties de Autoriteit woningcorporaties niet schriftelijk daarvan op de hoogte stelt, dan is het aan de RvC om de Autoriteit woningcorporaties daarover in te lichten.

Informeren ontwikkelingen woningcorporaties

Het gaat om situaties waarbij:

  • schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting ontstaat door handelen van de woningcorporatie;
  • sprake is van onoverbrugbare geschillen tussen bestuur en RvC;
  • twijfel is over de rechtmatigheid van handelen of de integriteit bij beleid en beheer;
  • de toegelaten instelling financieel kwetsbaar is of dat op korte termijn zou kunnen worden.

De woningcorporatie, met name het bestuur, is als eerste verantwoordelijk om te proberen deze problemen op te lossen. Vervolgens is de RvC aan zet. Alleen als bestuur en de RvC er samen niet uitkomen moeten zij de Autoriteit woningcorporaties informeren. Deze melding ontslaat de RvC overigens niet van zijn verantwoordelijkheid om bestaande of dreigende problemen aan te pakken. De Autoriteit woningcorporaties stelt de RvC op de hoogte van haar (voorgenomen) toezichtactiviteiten.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: