Wijzigingen huurtoeslag

De regels rondom huurtoeslag kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of juridische uitspraken die voor een grotere groep huurders gaan gelden. In onderstaand overzicht staan de meest recente wijzigingen die van invloed zijn op het recht om huurtoeslag te ontvangen en hoe dit recht in individuele situaties uitpakt.

Wat verandert er in 2024

Wat veranderde er in 2023

Wat veranderde er in 2022

Sinds 1 januari 2022 stelt het kabinet twee voorwaarden voor die huurders recht geven op huurtoeslag. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft. Ook treedt een verruiming van het recht op huurtoeslag in werking die inspeelt op de situatie waarin de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens. Met de versoepeling behouden of krijgen meer huurders huurtoeslag. Dit is onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

Wat veranderde er in 2021

Wat veranderde er in 2020

In 2020 werd de termijn verlengd waarin een huurder huurtoeslag kon aanvragen in een aantal bijzondere situaties. Ook wordt er anders gekeken naar huurtoeslag voor huurders die een periode begeleid wonen en is er een vermogenstoetsuitzondering voor huurders die herstelbetalingen ontvangen voor het kindgebonden budget.

Meer informatie is te vinden op de website van Toeslagen.