Werking en berekening huurtoeslag

De huurtoeslag compenseert een deel van de rekenhuur voor de huurder. Hij krijgt deze bijdrage van de overheid. Huurders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden.

Welk deel van de huur wordt vergoed door de huurtoeslag?

  • 100% tussen de minimale basishuur (inkomensafhankelijke eigen bijdrage) en de kwaliteitskortingsgrens (€ 454,47)
  • 65% tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens (€ 650,43 of € 697,07)
  • 40% voor de meeste huurders tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurgrens (€ 879,66).

De werking van de huurtoeslag ziet er schematisch als volgt uit (cijfers 2024):

Basishuur en berekening inkomensafhankelijke bijdrage

De basishuur (eigen bijdrage) is het huurbedrag welke een huurder afhankelijk van de hoogte van het inkomen van het huishouden zelf nog moet kunnen betalen. Een huishouden met een inkomen welke zit op of onder het minimumniveau (toetsingsinkomen zorgtoeslag of AOW) heeft de laagste basishuur. Indien het inkomen van het huishouden hoger is dan het minimumniveau dan zal de basishuur geleidelijk aan hoger worden afhankelijk van de hoogte van het inkomen van het huishouden.

Hoogte huurtoeslag berekenen

Op de website van Toeslagen kunnen huurders berekenen of ze voor 2024 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ook staan daar de voorwaarden waar een huurder aan moet voldoen om de toeslag te ontvangen.

Huurtoeslag kan online worden aangevraagd op Mijn Toeslagen. Dat is de persoonlijke pagina op de website van de Belastingdienst. Hiervoor is een DigiD nodig.