Veelgestelde vragen huurtoeslag

Het inkomen van een huurder is gewijzigd. Heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Wanneer het inkomen van een huurder verandert, is het zaak dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. De hoogte van de huurtoeslag moet opnieuw vastgesteld worden. Bij een daling van het inkomen kan de huurder recht hebben op meer huurtoeslag. Bij een stijging van het inkomen krijgt de huurder mogelijk minder toeslag.

Het inkomen kan worden aangepast op de website van Toeslagen.

Wat gebeurt er als een daling of stijging van het inkomen niet wordt gemeld bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst berekent de hoogte van de huurtoeslag op basis van het inkomen. Als de inkomensinformatie niet klopt, ontvangt de huurder te weinig of te veel huurtoeslag. In het jaar erop, ontvangt de huurder een definitieve berekening van de huurtoeslag over het afgelopen jaar. De huurder krijgt dan alsnog het bedrag wat hij te weinig heeft ontvangen óf moet extra betalen (als hij teveel huurtoeslag heeft gekregen).

Tot welk inkomen heeft een huurder recht op huurtoeslag?

Sinds 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag komen te vervallen. De huurder zal dus niet door een (kleine) stijging van het inkomen het recht op huurtoeslag verliezen. In plaats daarvan wordt de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. De huurder zal altijd meer van het aanvullend inkomen overhouden dan dat hij aan huurtoeslag minder zal krijgen.

Bij een huurder die huurtoeslag ontvangt, stijgt de huur door de jaarlijkse huurverhoging boven de huurtoeslaggrens (€879,66 in 2024). Heeft dat gevolgen voor de huurtoeslag?

Huishoudens die al recht hadden op huurtoeslag behouden dat recht als hun huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging boven deze grens raakt. Ze krijgen géén huurtoeslag over het deel van de huurprijs boven de huurtoeslaggrens. Dat deel moeten zij volledig zelf betalen.

Als de huur van een zittende huurder boven de huurtoeslaggrens is geraakt, betekent dat niet dat het huurcontract geliberaliseerd is. Liberalisatie van lopende huurcontracten is wettelijk gezien niet mogelijk.