Huurtoeslag 2024: ruim 30 euro per maand meer voor 1,5 miljoen huishoudens

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de huurtoeslagverhoging van € 34,67 per maand in 2024. Het kabinet kondigde deze maatregel bij Prinsjesdag  aan, samen met de verhoging van het kindgebonden budget. Het doel is om de koopkracht voor mensen met de laagste inkomens te beschermen. Huurtoeslagontvangers ontvangen de eerste uitbetaling van de verhoogde huurtoeslag al eind december. Dan wordt het toeslagbedrag voor januari 2024 uitbetaald.

Extra ondersteuning

Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens, onder wie ruim 300 duizend gezinnen, krijgen zo extra ondersteuning bij het betalen van hun maandelijkse lasten. Het kabinet heeft 750 miljoen euro vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. De Tweede Kamer stemde al eerder in met de verhoging van de huurtoeslag per 2024.

Iedereen die nu al huurtoeslag ontvangt, krijgt de maandelijkse verhoging van de huurtoeslag. Dat gaat vanzelf: mensen hoeven hier niks voor te doen. Huurders die willen weten of ze recht hebben op huurtoeslag kunnen dit checken op: www.toeslagen.nl