Hoe huishoudens met (lage) middeninkomens te bereiken

Hoe kunnen corporaties ervoor zorgen dat huishoudens bij hen aankloppen en ook woningen krijgen toegewezen? Platform31 ging op onderzoek uit en bundelde de verschillende manieren waarop corporaties dat aanpakken in het Inspiratieboek woningtoewijzing.

Niet alle corporaties willen deze huishoudens met een (laag) middeninkomen  in hun sociale voorraad bedienen. Degene die dat wel willen, doen dat om grofweg drie redenen:

  • het creëren van gemengde buurten.
  • het bevorderen van doorstroming.
  • het helpen van de huishoudens met een (laag) middeninkomen, omdat er voor hen nauwelijks (huur-/koop)woningen te vinden zijn.

Corporaties geven echter aan dat het nog niet zo makkelijk is om deze huishoudens te bereiken.

Inspiratieboek

Het openzetten van woningen in het woonruimteverdeelsysteem is veruit de meest gehanteerde aanpak. Dat blijkt in de praktijk echter niet voldoende om de huishoudens met een (laag) middeninkomen ook daadwerkelijk te bereiken. Zeker niet als er nauwelijks over gecommuniceerd wordt, wat in veel gevallen zo is. De andere manieren om de huishoudens met een (laag) middeninkomen te bereiken zijn zeer divers en variëren van een seniorenconsult tot een inloopspreekuur. Deze en meer bevindingen zijn te lezen in het Inspiratieboek woningtoewijzing van Platform 31.

Niet vanzelfsprekend

Corporaties mogen 20 procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de 38.035 euro. Het is echter niet meer vanzelfsprekend dat dergelijke huishoudens met een (laag) middeninkomen voor een woning naar een corporatie toe stappen. In 2011 is namelijk uitgebreid gecommuniceerd dat woningcorporaties er enkel voor huishoudens met een jaarinkomen tot 38.035 euro (prijspeil 2019) zijn. Inmiddels is er wel weer ruimte om ook huishoudens met een (laag) middeninkomen te huisvesten in de sociale woningvoorraad, maar het is niet vanzelfsprekend dat zij nog ingeschreven staan. Hebben zij zich opnieuw ingeschreven? Dan bestaat de kans dat hun inschrijfduur te kort is om de woning toegewezen te krijgen.