Nationale prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en VNG. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro aan investeringsruimte vrij.

Dit geld wordt ingezet voor:

  • Verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen;
  • Huurmatiging en huurverlaging voor de laagste inkomens; 
  • Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen;  
  • Opheffen van E-, F- en G-labels in corporatiesector na 2028;
  • Woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen;
  • Leefbare, veilige en sociale wijken.

Minister de Jonge: ‘We staan voor grote uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. De nationale prestatieafspraken zijn meer dan alleen afspraken. Het laat zien dat volkshuisvesting terug van weggeweest is. Zo geven we woningcorporaties weer de ruimte om te kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht: het realiseren en goed onderhouden van betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben.’