Essay Dynamiek in de driehoek

Met een blik op de ervaringen en inzichten uit ruim honderd visitaties is met het essay 'Dynamiek in de driehoek: prestatieafspraken, visies en instituties' gekeken naar het functioneren van de lokale driehoek. Dit essay is geschreven Jos Koffijberg (De Galan groep) en Hans de Bruijn (TU Delft), in opdracht van Stichting Visitatie Woningcorporaties.