Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Deze publicatie toont de bestedingsruimte van de woningcorporaties.