Korte video IBW

De Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal extra kunnen lenen voor hun taken, bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden (met name investeringen) en huurbeleid in de dPi. Bekijk voor meer uitleg onderstaande, informatieve video over de IBW.