Staat van de Volkshuisvesting

De Staat van de Volkshuisvesting 2023 is de jaarlijkse voortgangsrapportage op het gebied van bouwen, wonen en verduurzamen. De rapportage gaat in op de uitvoering van de Nationale Woon- en Bouwagenda.