Verkenning van mogelijkheden voor aanscherping voor de WBI

Dit rapport bestaat een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning, ten behoeve van de voorbereiding op de zesde tranche. Het onderzoek is uitgevoerd door Stec Groep.