Visuals 'Hoe betaal ik het?'

De visuals 'Hoe betaal ik het?' zijn bedoeld voor gemeenten ter verduidelijking op hoofdlijnen en vooral ter inspiratie als ondersteunend materiaal bij de eigen communicatie naar bewoners. Vanuit de visuals wordt de bewoner doorverwezen naar www.verbeterjehuis.nl om ieders eigen situatie goed in beeld te krijgen. De voorbeelden in de visuals zijn vooral gekoppeld aan de nieuwe maatregelen vanuit het Warmtefonds (mensen met een kleine beurs laten zien wat mogelijk is). Het is gebaseerd op een aantal voor de hand liggende mogelijkheden en eenvoudige rekenvoorbeelden, die te checken zijn via www.verbeterjehuis.nl (door bijv. de gemeente-ambtenaren en burgers zelf).

De informatie is zoveel mogelijk verbeeld en verwoord vanuit de bril van de bewoner, wetende dat het niet voldoende en concreet genoeg is om iedereen handelingsperspectief te geven omdat iedere situatie anders is en maatwerk met zich meebrengt. Deze informatie kan bewoners wel helpen om een eerste stap te zetten om over de drempel heen te stappen en te gaan investeren in verduurzamen. Wanneer bewoners specifiek willen weten wat het voor hun eigen situatie betekent, vullen ze de verbetercheck in op www.verbeterjehuis.nl en krijgen ze een advies dat bij ze past.