Toolkit campagne discriminatie op de woningmarkt

De campagne tegen discriminatie op de woningmarkt is in november 2022 van start gegaan. Om de doelgroepen daarbij te ondersteunen, is een uitgebreide toolkit beschikbaar. De toolkit bevat de middelen die betrokkenen kunnen inzetten om woondiscriminatie onder de aandacht te brengen. Er zijn middelen voor het straatbeeld, voor websites en sociale media. In de stijlgids is er per type middel een korte beschrijving van het middel, voor welke doelgroep het bestemd is en de beoogde inzet van het middel.