Programma Betaalbaar Wonen

Iedereen in Nederland moet betaalbaar kunnen wonen. Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed bestaan.

Met het programma Betaalbaar wonen gaat het ministerie:

  • Zorgen dat meer mensen met een middeninkomen een betaalbare woning kunnen vinden; dat doen we door regulering van de middenhuur en het verbeteren van de positie van koopstarters
  • Te hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken; dat doen we door een verantwoord huurbeleid en hervorming van de huurtoeslag
  • Huurders en kopers beter beschermen; dat doen we door het huur-en koopproces verder te reguleren en door maatregelen die de rechtsbescherming en informatiepositie van huurders en kopers verbeteren

Disclaimer

In de op 19 mei gepubliceerde versie van het programma stond een klein foutje. Op pagina 16 in Figuur 4 Veranderingen woningvoorraad 2021-2031 stond in de legenda bij de donkergroene balk in de staafdiagram de volgende toelichting: ‘Verwachte voorraad eind 2030 excl. nieuwbouw (programma Woningbouw)’. Dit moest zijn: ‘Verwachte voorraad eind 2030 incl. nieuwbouw (programma Woningbouw).'