Kamerbrief uitvoering motie Beckerman - bevriezing huurprijzen in de sociale huursector

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2021 de motie Beckerman c.s. aangenomen die de regering verzoekt om de huurprijzen in de sociale huursector dit jaar te bevriezen. In deze brief is geschreven hoe uitvoering aan de motie wordt gegeven en welke consequenties dit heeft.