Interview met Peter van Ling en Martien Born van projectteam Euterpe in Midden-Delfland

Het interview met Peter van Ling en Martien Born komt uit het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting.

Het project Euterpe is het resultaat van een goede samenwerking en een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het project wordt vaak gebruikt als een voorbeeldproject binnen en buiten de regio. Er komen regelmatig bezoekers langs. De bewoners van Euterpe staan open voor deze belangstelling en zijn trots op hun woonomgeving. De manier waarop het project is aangevlogen, biedt voor zowel Peter als Martien inspiratie voor volgende woningbouwprojecten. “Soms moet je lef tonen en vroegtijdig beslissingen durven maken”, aldus Peter.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Moos

Om het succes van Euterpe te vieren werd er op 7 februari 2024 een feestelijke opening georganiseerd. Hier kwamen veel mensen op af en werd vol bewondering gekeken naar het eindresultaat. Peter geeft aan dat dit een goede manier is om mensen binnen en buiten de regio te inspireren om zelf aan de slag te gaan met de realisatie van tijdelijke huisvesting. Daarnaast brengt het professionals bij elkaar en bevordert het opbouwen van een netwerk. Dat werkt motiverend. Bovendien geeft Peter aan dat je bij een dergelijk, klein project in meerdere mate afhankelijk bent van de kennis en ervaring opgedaan bij projecten in de regio. Hij heeft vaak contact gezocht met andere woningcorporaties, zoals 3B-Wonen, om vragen en best-practices uit te wisselen.

Midden-Delfland geeft nu een goed voorbeeld, ze is de eerste gemeente die de demontabele woningen van Moos afnam. Niet veel later volgden andere grote woningcorporaties uit Amsterdam, zoals Rochdale en Ymere.

Het project Euterpe in Midden-Delfland is er een waar zowel de gemeente als de woningcorporatie trots op zijn. De 30 verplaatsbare woningen zijn het antwoord op de vraag om zo snel mogelijk opvang voor Oekraïense ontheemden te realiseren. Sinds november 2023 wonen in Euterpe meerdere Oekraïners, spoedzoekers en starters uit de gemeente. We spreken Peter van Ling, directeur-bestuurder bij Wonen Midden-Delfland, en Martien Born, Gemeentesecretaris Midden-Delfland, kort na het grote openingsfeest van Euterpe op 7 februari 2024. Bij de opening kwamen betrokkenen, bewoners en andere geïnteresseerden langs om het succes te vieren en de verplaatsbare woningen op een tijdelijke locatie van dichtbij te zien en ervaren. Ook deelden Peter en Martien hun ervaringen met buurgemeenten en collega woningcorporaties.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Moos

Toen het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Nederland toekwam in grote aantallen toenam, ging het Rijk bij de gemeente ten rade voor de realisatie van opvangplekken. Dit verzoek kwam ook bij de gemeente Midden-Delfland binnen. De gemeente wilde hier graag aan bijdragen, onder de voorwaarde dat deze opvang huisvesting werd die passend zou zijn. De gemeente Midden-Delfland bestaat uit drie dorpen; Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Zij beschikt louter over laagbouw en heeft geen lege kantoorpanden tot haar beschikking. Dit maakte het lastig om op een snelle manier opvang te realiseren. De vraag naar een flexibele oplossing, leidde al snel tot de keuze voor tijdelijke huisvesting. Hiervoor zocht de gemeente in juni 2022 contact met Stichting Wonen Midden-Delfland, de enige woningcorporatie in Midden-Delfland, met de vraag om samen deze woningen te realiseren.

Snelheid en vertrouwen staan centraal bij Euterpe – binnen 1 jaar moesten de woningen zijn opgeleverd. Peter van Ling en Martien Born vertellen dat dit onder andere is gelukt door de goede samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie. Vanaf het begin is door beide partijen gebouwd aan wederzijds vertrouwen. Er werd intensief samengewerkt op bestuurlijk niveau, door regelmatig te overleggen met de burgemeester en bestuurders. Deze succesvolle samenwerking heeft ervoor gezorgd dat besluitvorming gelijktijdig kon plaatsvinden en elke partij zich comfortabel voelde om risico’s te nemen wanneer nodig. Hierdoor verliep het proces voorspoedig en was er weinig vertraging. Gezamenlijk maakten ze onder andere de afspraak om de woningen 10 jaar te plaatsten op de locatie Euterpe. Daarna worden de woningen verplaatst naar een andere locatie binnen de gemeente Midden-Delfland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Moos

Naast de succesvolle samenwerking, is er ook anders gekeken naar de gebiedsontwikkeling van Euterpe. Om tempo te maken werd niet eerst naar het stedenbouwkundig plan gekeken, maar werd een technisch uitgewerkt concept gemaakt met een korte bouwtijd. Bij de selectie van een geschikte modulaire woningbouwer, is gekeken naar welke typen bouw past bij de vraag. Na een selectieronde van ontwikkelaars, viel de keuze uiteindelijk op Moos. Moos heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en levert kwalitatieve en aantrekkelijke woontypen met veel variatie aan indelingen en afmetingen. Het zijn permanente demontabele woningen. Daarnaast kon Moos snel leveren. Voor het project Euterpe zijn verschillende typen woningen geselecteerd. Zo is er passende woonruimte voor zowel stellen als voor gezinnen. De woningen zijn duurzaam en toekomstbestendig.

Bovendien heeft de manier waarop de omgeving is betrokken bij het project Euterpe positief bijgedragen aan het succes. In het volledige proces, van initiatief tot exploitatie, is er geen klacht of bezwaar binnen gekomen bij de gemeente. Vanaf de start van het initiatief hebben zowel de gemeente als de woningcorporatie zich ingezet voor open en eerlijke communicatie. De buurt is geïnformeerd met nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Peter geeft hier als tip: “wees niet bang voor de weerstand, maar neem mensen mee!” En ook nu de woningen er staan en bewoond worden, blijven de woningcorporatie en gemeente actief en zichtbaar in het beantwoorden van vragen en het wegnemen van zorgen.