Samenwerken aan preventie: de rol van de zorgverzekeraar in Heerlen-Noord

In Heerlen-Noord worden mensen minder oud en ligt de ervaren gezondheid van bewoners een stuk lager dan gemiddeld in Nederland. Dat merkt zorgverzekeraar CZ. Jaarlijks gaat er ruim honderd miljoen meer naar de Mijnstreek dan naar gebieden van vergelijkbare omvang. Hoe kunnen gezondheidsachterstanden en zorgkosten worden verminderd? We spreken over de aanpak en financiering van gezondheidsachterstanden in Heerlen-Noord en de rol van de zorgverzekeraar in de wijkaanpak met Wiro Gruisen (manager regioregie CZ) en Simone Claessens (Nationaal Programma Heerlen-Noord, programma Gezondheid en Veiligheid). Vooral preventief investeren in gezondheid blijkt lastig.

Gezondheidsachterstanden

Heerlen-Noord wordt aangemerkt als een van de twintig meest kwetsbare gebieden van Nederland en valt daarom onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Mensen zijn armer, meer mensen hebben een uitkering, het gebied vergrijst en mensen leven aanzienlijk minder jaren in goede gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Ook de ervaren gezondheid is lager.

''Armoede heeft de levenskansen van tienduizenden Heerlenaren aangetast''

Extra kosten in de zorg vraagt om investeren buiten de zorg

De verzekeraar CZ (Centrale Zorgverzekeraars) is een partner in het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHN). CZ, van oudsher marktleider in het gebied, legt jaarlijks 25 miljoen bij op gezondheidskosten in Heerlen-Noord, meerkosten die niet te verklaren zijn door een correctie op leeftijd, geslacht of sociaaleconomische status. “Normaal gesproken draaien we aan de efficiency-knop om te voorkomen dat premies omhooggaan: besparen op de kosten van zorg door de zorg slimmer te organiseren,” vertelt Wiro Gruisen. Maar een aantal jaar geleden constateerde CZ dat in gebieden zoals Heerlen-Noord het slimmer organiseren van de zorg alléén geen succesvolle strategie is. Gruisen: “Wanneer je niet stuurt op een betere gezondheid van de mensen die in deze gebieden wonen, bereik je niet het gewenste effect, dan blijft het dweilen met de kraan open.” Preventief sturen op gezondheid is echter wettelijk gezien geen taak voor een zorgverzekeraar. In Heerlen-Noord is CZ daarom genoodzaakt om haar grenzen te verleggen en intensiever op te trekken met partners uit andere leefdomeinen.

''Wanneer je niet stuurt op een betere gezondheid van de mensen die in deze gebieden wonen, blijft het dweilen met de kraan open''

Lees het hele artikel op de website van WijkWijzer.