Dronten: actief grondbeleid maakt nieuwe woonbuurt mogelijk bij Hanzelijn (tweede tranche)

In lijn met het Tracébesluit uit 2003 om de Hanzelijn aan te leggen – de spoorlijn tussen Lelystad Centrum en Zwolle – besloot de gemeente Dronten een nieuwe woonbuurt te bouwen. Het concrete plan: het bedrijventerrein tussen het treinstation en het centrum van Dronten omtoveren tot een levendige buurt voor diverse doelgroepen. In 2012 stelde de gemeente de structuurvisie voor het nieuwe Hanzenkwartier vast; in hetzelfde jaar dat ProRail/NS de Hanzelijn daadwerkelijk in gebruik nam.

Versneld bouwen

Het nieuwe Hanzekwartier verrijst in drie deelgebieden. In het eerste gebied komen in totaal circa 440 woningen. Hier wordt al volop gebouwd. Dronten heeft voor deelgebied 2 een WBI-subsidie ontvangen (in 2021) van 4,9 miljoen euro. Hiermee wil de gemeente versneld circa 800 woningen bouwen, waarvan 92% in het betaalbare segment. Deze hoge ambitie is niet eenvoudig gezien de huidige gestegen bouwkosten en hypotheekrentes. “Waar nodig worden in onderhandelingen met ontwikkelaars bijstellingen gedaan in onder andere het bouwprogramma, grondprijzen, rendementen en termijnen. Dit met de nodige transparantie en wederzijds respect voor elkaars belangen,” aldus de gemeente Dronten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Wiebe Kiestra
Deelgebied 1.

In het Hanzekwartier komt een mooie mix van woningtypes en bewoners. Speciaal voor starters komen er 24 studio’s, voor woningzoekenden met een zorgvraag komen er 43 wooneenheden voor begeleid wonen en ouderen kunnen hun intrek nemen in één van de 50 aantrekkelijke huurappartementen in het middeldure segment. Ook verrijzen er 8 rijen eengezinswoningen. Verder bestaat het eerste bouwproject uit een polikliniek van Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk en een horecabedrijf aan het stationsplein.

Vergroot afbeelding Actief grondbeleid en Bouw woonbuurt Hanzekwartier in Dronten in beweging door WBI
Het Kroon gebouw aan het Koning Willem Alexanderplein (deelgebied 2), tevens het eerste bouwproject binnen het WBI-gebied.

Actief grondbeleid

In het tweede deelgebied voert de gemeente sinds voorjaar 2020 actief grondbeleid om milieubelemmeringen weg te nemen en bedrijfsgronden aan te kopen. De gemeente zet  hiervoor de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in. Deze wet geeft overheden de mogelijkheid om een betere positie – en dus meer grip – op de grondmarkt te krijgen.

Toen de gemeente besloot om de Wvg in te zetten, stonden er in deelgebied twee nog twaalf aan te kopen bedrijfsobjecten. Inmiddels (medio 2023) zijn drie bedrijfspanden aangekocht, worden er volop oude panden gesloopt, lopen de onderhandelingen voor meer aankopen en is de gemeente met projectontwikkelaars bouwplannen aan het uitwerken. De  eerste bouwmijlpaal in dit gebied werd in 2022 bereikt: in dat jaar starte de bouw van de woningen in het gebied. Eind 2023 wordt het totale project opgeleverd.

Belangrijke aanjagers

Deelgebied 3 ligt langs de invalsweg De Noord. Daar waar de gemeente, behalve de openbare ruimte, geen grondpositie heeft en een faciliterend grondbeleid voert. Het faciliterende beleid, de huidige bouwactiviteiten in het Hanzekwartier, en zeker ook de WBI-subsidie zijn belangrijke aanjagers voor marktpartijen om in deelgebied 3 actief te zijn. Eén locatie is ondertussen bouwrijp gemaakt voor de bouw van 73 woningen. Voor twee locaties lopen de onderhandelingen voor in totaal 160 woningen. Deze woningen zijn overwegend in het betaalbare segment (definitie WBI 1e en 2e tranche).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Wiebe Kiestra
Deelgebied 3.

De gemeente Dronten zegt hierover: “Na bijna twintig jaar planvorming begint het Hanzekwartier echt vorm te krijgen. Er is er volop bouwproductie en er zitten volop concrete bouwplannen in de pijplijn. De bijdrage vanuit de Wbi is voor ons belangrijk geweest om het verouderde bedrijventerrein te transformeren in een woonwijk aan het water en een nieuwe uitnodigende entree vanaf het station naar het centrum waar we trots op zijn.”