Zwijndrecht: ontwikkeling Stationskwartier op de kaart door WBI (tweede tranche)

“Het nieuws dat de gemeente Zwijndrecht 4,7 miljoen euro ontvangt uit de Woningbouwimpuls werd in februari 2021 met veel enthousiasme ontvangen. Het geld wordt gebruikt voor de realisatie van ruim 1300, grotendeels betaalbare, nieuwbouwwoningen in de omgeving van het station. Het project Stationskwartier is onderdeel van de spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht en een project met enorm veel potentie. Het gebied ligt vlak naast de spoorlijn richting Rotterdam en daardoor levert Zwijndrecht een belangrijke bijdrage aan de verstedelijkingsopgave.

Woningen, kleinschalige kantoren en winkels, kenmerken straks de omgeving van het Stationskwartier. De Indische buurt omvat straks 116 nieuwe eengezinswoningen voor de sociale huur, aangevuld met huurwoningen in het middensegment en vrije sector woningen. Een mooie mijlpaal voor de gemeente en woningcorporatie Woonkracht10 is wanneer de eerste bewoners in september/oktober 2022 hun intrek hebben genomen. Dan wordt de buurt officieel “geopend”.

De toekenning van de WBI-subsidie was het voor onze gemeenteraad gemakkelijker om “ja” te zeggen tegen de uitvoering van dit grote project. Zonder deze steun was de uitvoering waarschijnlijk veel lastiger geworden.

Het Stationskwartier is inmiddels goed op de kaart gezet. De komende maanden staan in het teken van contracteren. Zwijndrecht gaat ervoor om ook de overige deelgebieden snel te kunnen bouwen.

Zwijndrecht is trots op de goede samenwerking met haar woningcorporatie en het enthousiasme van haar bestuur. Met het project dragen wij bij aan de woningbouwopgaaf, verbeteren we de leefomgeving, wordt het gebied duurzamer en maken we ook nog een mooie entree voor de gemeente. Meer lezen over het stationskwartier kan op www.diztrikt.nu.''

Totaal aantal: 912 woningen