Zaanstad: nieuwe, leefbare wijken langs de Zaan (tweede tranche)

"Een van de doelstellingen van het gemeentelijk programma van Zaanstad, is om braakliggende terreinen met leegstaande panden langs de Zaan nieuw leven in te blazen op een wijze die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het omliggende gebied. In verschillende gebieden realiseert Zaanstad met gelden uit de Woningbouwimpuls (WBI) nieuwe wijken.

De oplevering van 10 Sluiswoningen en 17 woningen van Arsenaal 3 vindt nog dit jaar plaats. Komend jaar worden in het fabrieksgebouw De Pijl nog circa 68 appartementen opgeleverd. In het Zaankwartier zullen circa 725 woningen worden gerealiseerd, waarvan 55% in de sociale en middeldure sector. Bij het project Noordeinde is bijna 30% van de woningen in de sociale huursector. Op het Gasfabriekterrein wordt ook gestreefd om 30% in de sociale huursector en overige 30% in de betaalbare sector te realiseren.

De optimalisatie van omliggende wegen en de openbare ruimte is bij een transformatie van deze omvang noodzakelijk. De gemeente kan dankzij de WBI de noodzakelijke bereikbaarheid van de locaties en goede verbindingen met de stad realiseren. Om extra woningen aan de stad toe te voegen, is Zaanstad bezig om de infrastructuur te verbeteren. De subsidieverstrekking WBI helpt daarbij.

We zijn er trots op dat we op deze locaties een aantal mooie nieuwe woonbuurten laten ontstaan en dat diverse doelgroepen hier ook een sociale of betaalbare woning kunnen betrekken."

Totaal aantal: 1.865 woningen