Woerden: realisatie van broodnodige woningen in Poort van Woerden (tweede tranche)

“Als gemeente Woerden werken wij al enkele jaren aan de transformatie van bedrijventerrein Middelland-Noord naar een gemengd stedelijk woongebied. De verouderde kantoorpanden, langdurige leegstand en gunstige ligging nabij het station waren voor ons redenen om het gebied te transformeren. De transformatie van Middelland-Noord staat echter niet op zichzelf, maar is onderdeel van de bredere binnenstedelijke ontwikkeling ‘Poort van Woerden’. Middelland-Noord, inmiddels omgedoopt tot Nieuw-Middelland, is één van de drie deelgebieden in de Poort van Woerden. De totale gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden behelst 3650 woningen en betekent een forse schaalsprong voor de stad Woerden.

Inmiddels worden in Nieuw-Middelland de eerste woningen gebouwd. In het najaar van 2022 trekken de eerste bewoners van het gebied in hun nieuwe woning. Ondanks de uitdagingen verloopt de transformatie vlot, zoals een versnipperd eigendom en een beperkte gemeentelijke grondpositie. Intensieve samenwerking met vastgoedeigenaren en gebruikers uit het gebied en de flexibiliteit van ons liggen aan de basis van het tot nu toe behaalde succes.

Eigenaren en gebruikers zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de gebiedsontwikkeling; van visievorming tot concrete projecten.

De bijdrage uit de woningbouwimpuls, onder andere beschikbaar voor de aanpak van de openbare ruimte, helpt ons om randvoorwaarden voor een toekomstbestendige woonomgeving te realiseren en onrendabele toppen af te dekken. De Woningbouwimpuls geeft ons de mogelijkheid om door te gaan met onze gebiedsontwikkeling en de realisatie van de broodnodige woningen.

Wij zijn extra trots dat het eerste project in de Poort van Woerden, meer specifiek Nieuw-Middelland, een samenwerking met onder andere een woningbouwcorporatie betreft. Dit resulteert in 82 sociale huurwoningen en 183 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Wij vinden het belangrijk om in de woonbehoefte te voorzien en ons eerste project draagt hieraan bij. Het geeft ons extra motivatie om door te gaan op het ingeslagen pad.''

Totaal aantal: 2.126 woningen