Haarlemmermeer: van bedrijventerrein naar bijzondere woon-werkwijk (tweede tranche)

“Op het bedrijventerrein ‘De Pionier’ en het aangrenzende BOLS-terrein in Nieuw-Vennep zal de gemeente Haarlemmermeer de komende jaren ongeveer 2.000 woningen realiseren. Deze gebieden worden de komende jaren hernieuwd tot een bijzondere woon-werkwijk. Beide terreinen lagen aan de rand van Nieuw-Vennep, maar door uitbreiding zijn de locaties inmiddels midden in het dorp komen te liggen. De bouw van de eerste 136 woningen is inmiddels begonnen. Het plan is een voorloper voor de hele wijk. Ook heeft het de commerciële waarde en de belangstelling voor de plek aangetoond: de woningen waren in een snel tempo uitverkocht.

De helft van de te realiseren woningen wordt betaalbaar: 30% van de woningen valt onder sociale huur en 20% betaalbare koop. Het merendeel van de woningen bestaat uit appartementen voor starters, kleine huishoudens, senioren en personen met zorgbehoefte. Maar ook wat ruimere eengezinswoningen krijgen er een plek.

Transformatie van een bedrijventerrein is altijd onrendabel. Dat geldt ook voor het ‘Pionier’ en BOLS-terrein. In 2021 is de WBI-subsidie toegekend. Zonder die subsidie was het plan onhaalbaar. De grote kosten voor de aanpassing van de infrastructuur kon namelijk niet verhaald worden op de eigenaren.

Ook met de WBI-toekenning blijft de uitvoering van het plan een grote uitdaging. Dat komt doordat bijna alle grond eigendom is van bedrijven en ondernemers. Ondanks de gemeentelijke impuls zullen de ontwikkelaars en de eigenaren het ‘echte werk’ moeten doen. Dat kan alleen als ze samenwerken en afstemmen. De gemeente gaat hen daarbij zo veel mogelijk helpen.

Waar de gemeente trots op mag zijn is de goede samenspraak met grondeigenaren en de omgeving. Het plan is ingrijpend voor ondernemers, de buren en het dorp. Ondanks alle bedenkingen en onzekerheid zijn we nu toch zover dat we ons voorbereiden op de eerste vergunningaanvragen. We merken  dat er een groot draagvlak is voor het plan in Nieuw-Vennep. Iedereen ziet de kwaliteit en de noodzaak om deze ongeveer 2.000 woningen te bouwen. Want iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een woning.''

Totaal aantal: 2.012 woningen