Verplaatsbare woningen in Purmerend: een stad vol ambitie

Interview uit het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting met Jules Boterman, strategisch inkoopadviseur bij gemeente Purmerend

Het succes van de verplaatsbare woningen in Purmerend gonst door de gemeente, want de vraag naar dit type woningen is alleen maar toegenomen. Het biedt de gemeente Purmerend de unieke kans om in te spelen op deze behoefte door in nog meer verplaatsbare woningen te investeren. Dat past bij de ambitie van de stad, die de komende jaren nog meer (verplaatsbare) woningen wilt realiseren.

De gemeente Purmerend heeft de realisatie van 200 woningen zelf opgepakt. Dit heeft de gemeente meer vrijheid gegeven in de toewijzing van kwetsbare doelgroepen. 

Door het bieden van onderdak krijgen mensen een basis om het leven weer op de rails te zetten waardoor uiteindelijk minder gebruik hoeft te worden gemaakt van andere sociale voorzieningen. De gemeente Purmerend geeft aan dat verplaatsbare woningen een oplossing is die een beetje verplichting brengt om de kloof tussen de woningzoekenden en de woningmarkt te verkleinen.

Interview met Jules Boterman, gemeente Purmerend

Begin 2018 zette de gemeente Purmerend de eerste stappen in de realisatie van flexibele en verplaatsbare woningen. Jules Boterman vertelt trots over de verplaatsbare woningen die verspreid zijn over meerdere locaties in Purmerend. Hij is als strategisch inkoopadviseur van gemeente Purmerend vanaf het begin betrokken toen in februari 2018 het initiatief werd opgestart. Wethouder Thijs Kroese deed onderzoek naar flexibele en verplaatsbare huisvesting als oplossing voor de woningnood in de gemeente en het niet goed kunnen helpen van kwetsbare doelgroepen die anders mogelijk op straat terecht zouden komen.

Het unieke aspect van dit project is dat de gemeente Purmerend zelf eigenaar is van de verplaatsbare woningen en een raamovereenkomst is aangegaan waaruit nieuwe locaties gevuld kunnen worden. De gemeente stelde een ‘menukaart’ op voor twee typen verplaatsbare woningen die zij wilden realiseren: een studio met aparte badkamer en een tweekamerwoning met slaapkamer. De woningen in dit menu zijn aan te passen voor de locaties die de gemeente beschikbaar stelt en kunnen dus flexibel ingezet worden. Om zeker te weten of het idee van de menukaart zou werken, werd een marktconsultatie gehouden. Hieruit volgde dat meerdere bouwers interesse hadden. Gemeente Purmerend sloot vier jaar geleden een raamovereenkomst met één van de acht partijen die zich had ingeschreven. De beoordeling was op basis van uitstraling, duurzaamheid van Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) en de prijs. GPR is een methode om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. Hierbij wordt gekeken naar vijf thema's: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De raamovereenkomst stelt de gemeente in staat zes jaar lang woningen af te roepen zodra een (schaarse) locatie is gevonden waar geen permanente woonbestemming is en/of wordt verwacht.

In eerste instantie heeft de gemeente Purmerend budget en locaties beschikbaar gesteld voor 100 verplaatsbare woningen. Dit zijn er uiteindelijk ruim 200 geworden omdat zowel de behoefte als het draagvlak binnen de gemeente groot bleek te zijn. Het vinden van geschikte locaties bleek het moeilijkst. De woningen staan op vier locaties die door de gemeente zijn aangewezen. Hiervan bevindt zich één bij een verkeersknooppunt, hier wordt normaal gesproken geen permanente woningbouw neergezet. Deze locaties hebben een andere bestemming dan wonen, waar de komende tien jaar van mag worden afgeweken. Hierna zullen de woningen worden verplaatst naar een nieuwe locatie.

De afwerking van de woningen zijn van hoge kwaliteit. Zo zijn de woningen all electric. Ze zijn van alle gemakken voorzien zoals een volledige ingerichte keuken inclusief koelkast en kookplaat. Daarnaast koos gemeente Purmerend ervoor om de woningen gestoffeerd op te leveren.  

Jules Boterman, strategisch inkoopadviseur bij gemeente Purmerend: “Locatie, locatie, daar gaat het om! Heb een open blik en kijk ook naar circulaire en verplaatsbare concepten die relatief snel maar door veel meer en door lokale partijen gebouwd kunnen worden. Denk ook goed na over het beheer en onderhoud.''

Ook de omwonenden staan positief tegenover de realisatie van de verplaatsbare woningen. De gemeente betrok hen actief gedurende de verschillende fases om het draagvlak te vergroten, bijvoorbeeld door het organiseren van inloopavonden. Hierbij was aandacht voor uiteenlopende onderwerpen. Denk aan de uitstraling van de huizen en de inpassing van de woningen in de stedelijke omgeving van de stad. Doordat omwonenden geen bezwaren hebben ingediend is Purmerend erin geslaagd versneld de woningen te realiseren.  

De woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Daarom wordt 70% van de woningen, op basis van maatwerk, direct toegewezen aan mensen die, beschikken over een urgentieverklaring, uitstromen uit wonen op maat, zoals een opvangcentrum of beschermde woonvorm en mensen die wel met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.